Nyheter

Karlatornet närmare byggstart

Karlatornet är först ut när Karlastaden tar form. Bild: Serneke

Byggnadsnämnden i Göteborgs stad har beslutat att skicka detaljplanen för Karlatornet och Karlastaden till granskning.
Därmed är byggprojektet ett steg närmare byggstart.

Beslutet om granskning av ”Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen” var uppe för beslut i byggnadsnämnden redan 20 december i fjol men återremitterades då.
Anledningen var att nämndens majoritet ville ha mer information kring delar av detaljplanen, bland annat Karlatornets utformning.

– Det är skönt att vi kommer vidare i processen och att Karlastaden och Karlatornet i och med beslutet kommer ett steg närmare byggstart. Vi har full förståelse för att politiken vill ha all den information de kan få kring projektets olika delar. Det är ett oerhört viktigt byggprojekt för hela staden, säger Patrik Lindström, t f vd för Karlastaden Holding AB tillika vd för Serneke Projektutveckling.

Representanter från Serneke och arkitektfirman Skidmore, Owings & Merrill träffade i januari 2017 ledamöter från nämnden och stadsbyggnadskontoret för att ge ytterligare detaljerad information kring de delar av planen som behövde förtydligas.
Därefter tog nämndens ledamöter beslutet att skicka Karlastaden och Karlatornet vidare i planprocessen och låta detaljplanen gå ut för granskning.

Detta steg i planprocessen innebär att berörda parter har möjlighet att ta del av projektet och bidra med synpunkter som slutligen ska sammanfattas i ett granskningsutlåtande.

Nästa steg i processen är att byggnadsnämnden tar beslut om detaljplanen för därefter att skicka vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut i maj.

– För att optimera tidplanen så kommer vi att söka bygglov parallellt med planarbetet och antagandet. Om allt flyter på med bygglov och planantagande, så ska vi ha ett godkänt bygglov på plats under sommaren. Ett första spadtag är planerat redan tidigt i höst detta år. Det blir ett historiskt tillfälle då en ikonbyggnad för staden börjar ta form, säger Patrik Lindström.

Fakta: Karlastaden

Karlastaden blir en blandstad på Lindholmen i Göteborg, knappa tio minuter från city. Här byggs cirka 2 000 lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och exklusiva takvåningar varvas med moderna kontorslokaler, hotell, butiker, restauranger, förskola och vårdcentral.
Mitt i området reser sig Karlatornet – Nordens högsta byggnad på drygt 240 meter. Siluetten kommer att vara synlig både från älven och från stadens centrum.

Ägare
Serneke och NREP är delägare med 50 procent vardera i det joint venture-bolag, Karlastaden Holding AB, som utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen.

Beräknad omsättning
13 miljarder kronor över 5-6 år.

Storlek
Området omfattar en markyta på cirka 32 000 kvadratmeter och består av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Totalt blir det omkring 2 000 bostäder på cirka 270 000 kvadratmeter varav 70 000 kvadratmeter kommersiell yta.

Byggtid
Preliminär byggnationsstart av Karlastaden är beräknad till hösten 2017, där Karlatornet är först ut.