Nyheter

Karlatornet påverkar resultatet

Ola Serneke. Foto: Serneke

Byggbolaget Sernekes rörelseresultat blev -149 miljoner kronor i det första kvartalet (18), varav engångskostnader utgör -135 miljoner kronor.

”Försäljningen av Karlatornet skjuts på framtiden som en direkt följd av det osäkra läget på den globala finansmarknaden orsakat av Coronapandemin. Aktivitetsnivån i projektet har gått ner till ett minimum och kostnader i samband med det har belastat kvartalet om 58 Mkr”, skriver Serneke i sin rapport.

Kvartalets nettoomsättning var 1.814 miljoner (1.480). Orderingången uppgick till 2.975 miljoner kronor under kvartalet (1.177) och orderstocken till 10.576 miljoner kronor (5.973).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -233 miljoner kronor (-262). Periodens kassaflöde uppgick till -50 miljoner, varav Karlatornet påverkade med -140 miljoner kronor. Tillgängliga likvida medel vid periodens slut var 587 miljoner kronor.

Serneke har sedan tidigare meddelat omorganisations- och effektiviseringsåtgärder som frigör cirka 200 miljoner på årlig basis från och med början av 2021. Åtgärderna reducerar kostnader över hela organisationen och innebär att upp till 100 tjänster varslas om uppsägning. I kvartalet har organisationsomställningar belastat resultatet om 30 miljoner kronor.

Bolaget har också sedan tidigare meddelat att försäljningen av Karlatornet skjuts på framtiden som en direkt följd av det osäkra läget på den globala finansmarknaden orsakat av Coronapandemin. Aktivitetsnivån i projektet har gått ner till ett minimum och kostnader i samband med det har belastat kvartalet om 58 miljoner kronor.

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:
– Den anpassning vi gör i vårt bolag ska ses i ljuset av den dagsaktuella situationen påverkad av covid-19 men är främst en del i ett mer långsiktigt arbete med syfte att ändra huvudfokus från tillväxt till lönsamhet. Våra ekonomiska resultat den senaste tiden är ett tecken på att vi efter många år av stark tillväxt är inne i en fas där vi behöver göra det som vi alltid varit bra på – våga ifrågasätta, ta beslut och fortsätta fokusera framåt.

Nyhetsbyrån Direkt

Januari–mars 2020:

  • Orderingången uppgick till 2 975 Mkr (1 177) och orderstocken uppgick till 10 576 Mkr (5 973) 
  •  Intäkterna uppgick till 1 814 Mkr (1 480) 
  •  Rörelseresultatet uppgick till -149 Mkr (18) varav engångskostnader utgör -135 Mkr 
  •  Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 587 Mkr 
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -233 Mkr (-262) 
  •  Periodens kassaflöde uppgick till – 50 Mkr, varav Karlatornet påverkade med -140 Mkr 
  •  Periodens resultat uppgick till -106 Mkr (10)