Nyheter

Karlstad har en plan för nästan varenda byggnad

Södra Finnskoga Kyrka bytte direktelen mot bergvärme och sänkte sin energiförbrukning med två tredjedelar. Kyrkan ligger i Karlstads stift, som har kommit längst av alla stift med sitt miljöarbete.

Södra Finnskoga kyrka ligger allra längst upp i Värmland. När vintern slår till kan det bli kallt här. Men sedan tio år tillbaka behöver det inte längre innebära ofantliga uppvärmningskostnader. – Efter omställningen har elkostnaden gått ned med ungefär hälften. Förbrukningen sjönk från 70 000 till 30?000 kilowattimmar, säger Britta Sävström, kamrer i Övre Älvdals församling. Det var en rad åtgärder som gjordes för att minska energiförbrukningen. Bland annat byttes direktelen mot en bergvärmepump och fönstren isolerades. Den totala investeringen hamnade på cirka 4,5 miljoner kronor, men det ska enligt beräkningarna ha tjänats in vid det här laget. – Men om det redan finns ett vattenburet system, i form av oljepannor, så blir det billigare. Då tar det i genomsnitt tre till fyra år att få tillbaka installationskostnaderna, säger Krister Eriksson, byggnadsingenjör på Karlstads stift. I samarbete med föreningen Etik och Energi har Karlstads stift inventerat 516 av sina cirka 560 byggnader. I inventeringen har man bland annat tittat på värmeförbrukningen och vilka åtgärder som är lämpliga för att minska på energiförbrukningen. En del församlingar har även påbörjat ombyggnaden. Andra församlingar, som Södra Finnskoga kyrka, är klara. – På många håll har man installerat jordvärme eller bergvärme. I Grimsta eldas halm för att ge närvärme och i Steneby värmer pellets en kyrka och en prästgård, säger Krister Eriksson.