Nyheter

Kartläggning av länsstyrelsernas insatser ska öka bostadsbyggandet

Regeringen vill få fart på bostadsbyggandet. Foto: Henrik Ekberg
Regeringen vill få fart på bostadsbyggandet. Foto: Henrik Ekberg

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att redovisa vilka åtgärder de genomfört tillsammans med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande.

– Det är ett stort underskott på bostäder i landet. Det är därför viktigt för regeringen att få en samlad bild av vilka insatser olika länsstyrelser gör för att stödja och främja bostadsbyggandet, säger civilminister Erik Slottner.

”Utmanande ekonomiskt läge”

I ett pressmeddelande skriver regeringen: ”Sverige befinner sig i ett utmanande ekonomiskt läge där byggtakten sjunker och förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats snabbt. Samtidigt uppger 204 av landets 290 kommuner att det finns ett underskott på bostäder. I regleringsbrevet för 2023 ber regeringen länsstyrelserna att redovisa sina insatser för bostadsbyggandet”.

– En sådan kartläggning kan bli en bra grund för att överväga vilka åtgärder som kan behövas på nationell nivå, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Länsstyrelserna ska, enligt regeringen, inom ramen för sina uppgifter i fråga om samhällsplanering och boende, redovisa vilka åtgärder som genomförts i samverkan med kommunerna för att främja ett ökat bostadsbyggande där det finns underskott på bostäder.

Byggföretagen positiva

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, kommenterar regeringsinitiativet.

– Bostadsbyggandet faller nu snabbt. Tid är pengar och pengar har blivit dyrare på grund av inflation och stigande räntor. Då blir det än viktigare att vidta åtgärder för en effektiv samhällsbyggnadsprocess, säger hon och fortsätter:

– Med en tydligare prioritering av bostadsbyggandet kan mer hänsyn tas till vilka kostnader och krav från länsstyrelserna, som ofta kommer sent i processen, innebär i både tid och pengar.