Nyheter

Kevius får nytt toppjobb i Sundbyberg

Regina Kevius.

Regina Kevius är ny stadsbyggnads- och exploateringschef i Sundbybergs stad. Hon kommer närmast från rollen som chef för exploateringsenheten i Sundbybergs stad.

Hon ersätter Catherina Fored som blir koncernstrateg i Sundbybergs stadshus AB.  

Regina Kevius har tidigare bland annat varit planeringschef i Danderyds kommun, konsult på teknikkonsultföretaget Grontmij och byggprojektledare på Skanska nya hem. Hon har också en politisk bakgrund som stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Regina ersätter Catherina Fored som blir koncernstrateg i Sundbybergs stadshus AB.  

– Jag ser verkligen fram emot att få ta mig an uppgiften i Stadshus AB. För mig är samarbetet mellan stadens bolag och förvaltningar men inte minst näringslivet en viktig fråga. Det är när vi arbetar tillsammans som de stora möjligheterna skapas, säger Catherina Fored.

Catherina har sedan 2014 arbetat i Sundbybergs stad. Hon lämnar nu över sin roll som stadsbyggnads- och exploateringschef till Regina Kevius och börjar arbetet med den strukturella uppbyggnaden. Catherina är i grunden arkitekt och utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola.

Sundbyberg är Sveriges snabbast växande kommun och. Under de närmaste tio åren kommer kommunen att växa från dagens 45 000 invånare till närmare 70 000 invånare.

I dag pågår flera gigantiska stadsutvecklingsprojekt såsom nergrävningen av järnvägen genom centrala Sundbyberg och den nya stadsdelen Ursvik som kommer att befolkas av 15 000 invånare när den står klar år 2025.