Nyheter

KI: Deppigare i byggbranschen

Läget i byggsektorn är fortsatt stabilt, men synen på framtiden är något deppigare än vid tidigare mätningar. Det visar Konjunkturinstitutets undersökning av läget i näringslivet under augusti.

Byggsektorn hör till de branscher som visar fortsatt stark formkurva i Konjunkturinstitutets, KI, augustimätning av stämningsläget i näringslivet. Byggföretagen är nöjda med orderstockens storlek, trots att orderingången minskat något jämfört med tidigare mätningar.

Men den positiva formkurvan till trots — även byggföretagen bidrar till den negativa synen på framtiden. Konfidensindikatorn föll med fem enheter mellan juli och augusti. Samtliga branscher bidrog till den negativa synen på framtiden. Näringslivet räknar med minskad sysselsättning och fler företag än tidigare indikerar att nedskärningar kan bli aktuella under de närmaste månaderna.

Byggföretagen väntar sig några månader med minskad orderingång och lägre anbudspriser. Bristen på arbetskraft inom byggsektorn har minskat betydligt och antalet anställda förväntas vara oförändrat under den närmaste framtiden.

KI:s mätning visar dessutom att hushållen fortfarande deppar mer än normalt när frågan om framtidens ekonomi och arbetsmarknad kommer på tal. Men samtidigt är framtidstron något ljusare än vid julimätningen, åtminstone vad gäller hushållens syn på den egna ekonomin.