Nyheter

KI: Ingen byggkris

Om råvarupriserna fortsätter att falla och flaskhalsarna på arbetsmarknaden inte blir värre kan byggbranschen kan få bukt med kostnadsökningarna. Konjunkturinstitutet spår en stabil efterfrågan på byggande.

Den milda avmattningen i den svenska ekonomin förklaras i hög grad med att exportindustrin inte har lika välfyllda orderböcker. Därutöver syns tecken på att efterfrågan på hemmaplan viker.

– Byggindikatorerna ser ändå fortsatt starka ut. Ser vi till exempel till bygglov och påbörjade lägenheter så ser det bra ut. Och företagen i byggbranschen fortsätter att anställa, säger Christina Nyman, enhetschef på Konjunkturinstitutet.

I januari månads konjunkturbarometer har hushåll och företag fått en minde ljus tro på framtiden, jämfört med förra året. Den så kallade konfidensindikatorn visar att färre företag än tidigare rapporterar tillväxt samt att optimismen inför de närmaste kommande månaderna är dämpad.