Nyheter

Kindberg döms till tre års fängelse

Daniel Kindberg med advokat Olle Kullinger (tv) på presskonferensen efter domen, som ger Kindberg tre års fängelse. Foto: Samuel Karlsson

Ångermanlands tingsrätt dömde de tre åtalade personerna i det uppmärksammade Östersundsmålet till fängelsestraff. Daniel Kindberg döms till tre års fängelse. 

– Det här måste betecknas som en ren rättsskandal som saknar motstycke i svensk rättshistoria, säger han i en kommentar till domen.
De åtalade ska också betala miljonskadestånd. 

Huvudfrågan som rätten hade att ta ställning till rörde ett antal fakturor för arbeten som ska ha utförts av den så kallade Sållefteåföretagaren. Enligt åklagaren handlade det om luftfakturor som syftade till att lura till sig pengar från det kommunala fastighetsbolaget och överföra dem till fotbollsklubben ÖFK. 

Tingsrätten gjorde bedömningen att det visserligen gjorts vissa arbeten men menar att fakturorna som åtalet avser till största delen omfattar arbete som inte utförts.  Bedömningen grundas på att de åtalade kommit överens om en brottsplan och att Daniel Kindberg, tidigare vd i Östersundshem samt ordförande i allsvenska fotbollsklubben ÖFK, styrt hur olika fakturor skulle utformas och skickas. 

Man menar också att utredningen visar att det fakturerande bolaget inte hade tillräckligt med personal för att utföra arbete i den omfattning fakturorna angav och inte heller tillräcklig tillgång till drivmedel. 
 
– Vi hävdar att tingsrättens slutsatser borde ledande till en friande dom. Man konstaterar att det har utförts arbete men man kan inte avgöra i hur stor omfattning. I och med det faller åtalet. Jag förstår naturligtvis den upprördhet som Daniel ger uttryck för. Vi har inte hunnit analysera domen i detalj. Jag ska vara lite försiktig med värdeord i min roll. Vi kan konstatera att vi är förvånade vid en kort läsning av domen, säger advokaten Olle Kullinger. 

Daniel Kindberg döms för bland annat för grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott till fängelse 3 år. Sollefteåföretagaren döms bland annat för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grova bokförings-brott till fängelse 2 år och 6 månader. Och den så kallade Peabmannen döms för bland annat grov trolöshet mot huvudman till fängelse 2 år. 

– Det här måste betecknas som en ren rättsskandal på det sätt som domen är skriven.  Jag är oskyldig. Arbete är utfört, och det säger även tingsrätten.  Jag har attesterat tusentals fakturor för enorma belopp. Det bevisar inget brott i sig. Kärnfrågan är det som vi hela tiden har sagt, som åklagaren har sagt, om arbete är utfört eller inte. Tingsrätten säger att arbete är utfört. Sen hittar de på en egen modell. Det är någonting alldeles unikt. Domen kommer överklagas, fortsätter han. 
Från åklagarens sida är man mer försiktig med kommentarerna. Men man konstaterar att man yrkat på längre fängelsestraff än de som utdömts av tingsrätten. 

– Påföljderna var lägre än de vi yrkade på. Möjligen beror det på att vissa delar i åtalet som berör Peab ogillats av tingsrätten. Mycket av bevisningen har gått ut på att visa att Sollefteåföretagaren inte haft möjlighet att utföra arbetet som har fakturerats. Jag vill sätta mig ner och studera domen närmare innan jag kan kommentera det närmare, säger åklagaren Peter Jonsson till SVT Jämtland.

Daniel Kindberg döms också att tillsammans med de andra åtalade att solidariskt betala skadestånd för ekonomisk skada till två målsägande med 9,2 respektive 4,4 mkr.

Även Östersunds FK:s företag Driftaren AB döms till en halv miljon kronor i böter för inblandning i härvan.

Av: Samuel Karlsson