Nyheter

Kinesernas första projekt i Norden

Bild från ett av CRTG:s tunnelbyggen. Foto: CRTG

China Railway Tunnel Group är en av världens största tunnelbyggare. I och med tilldelningen av arbetstunnlar för tunnelbanan i Nacka får de sitt första uppdrag i Sverige och Norden.
– Vi ska göra allt för att leverera ett bra projekt, säger Cecilia Malmsten, commercial manager för CRTG i Sverige.

För första gången kommer ett av världens största byggföretag att jobba på den svenska marknaden. China Railway Tunnel Group vann anbudsgivningen om att bygga de tre arbetstunnlarna för Blå linje till Nacka. Det är ett bolag med mycket stor erfarenhet av att bygga tunnlar.

– Vi är världens största tunnelbyggare. Vår hemmamarknad är i Kina och eftersom inget annat land byggt så många tunnlar som Kina de senaste 30 åren så har vi skaffat oss stor erfarenhet på hemmaplan, säger Cecilia Malmsten som jobbat med bygg- och infrastruktur i Kina i 20 år men som nu bygger upp en organisation för CRTG i Sverige.

Hon berättar att företaget bygger alla olika typer av tunnlar, inom bland annat järnvägs och tunnelbanan, men också undervattenstunnlar och andra typer av tunnlar.

Uppdraget för nya tunnelbanan i Stockholm ser hon och företaget som en milstolpe.

– Vi är väldigt tacksamma för förtroendet. Det känns jätteroligt att få vara med och så ett frö på en ny marknad. Vårt första mål är förstås att leverera arbetet på ett så bra sätt som möjligt så att kunden blir tillfreds. Vi är väldigt måna om vårt varumärke.

Hon sticker inte under stol med att man även hoppas på en långsiktig utveckling. CRTG håller på och bygger upp en organisation i Sverige. I tunnelbaneprojektet kommer man att ha svenskt management samt upphandla svenska välkända underentreprenörer. Men det kommer också att finnas kinesiska medarbetare i ledande positioner.

– Vi kommer att anställa svenskar på plats. Vi har till exempel redan anställt en projektchef och en driftschef, säger Cecilia Malmsten.

Hon betonar också att bolaget kommer de att följa lagar och förordningar i Sverige när det gäller arbetskraft.

– Vi vet att kraven är högt ställda i Sverige, men vi har också höga krav. CTRG, som ägs av det börsnoterade bolaget CREC, har en stark kultur att värna om hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. Det är väsentligt för företagets framtid.

På frågan om hur kineserna kunnat lämnat ett betydligt lägre pris än konkurrenterna hänvisar hon till kundens uttalanden.

– Vi har räknat fram ett pris som är rimligt och kunden har gjort bedömningen att vårt pris är relevant. Alla marknader har olika prisnivåer och Sverige ligger generellt högre än andra länder när det gäller byggkostnader. 

FAKTA:

  • Har mer än 300 pågående projekt i hemlandet och internationella regioner som bl a Mellanöstern och Sydostasien. 
  • CRTG deltog i byggandet av över hälften av den nationella järnvägen och höghastighetsjärnvägen och har slutfört 2 566 tunnlar av olika slag. 
  • Kamchik-tunneln i Anwa Railway i Uzbekistan är hittills den längsta tunneln i Centralasien och betraktas som referensprojektet för ”China Speed” och ”China Quality” för kinesiska företag som verkar utomlands. Ett annat referensprojekt är Tel Aviv Red Line Light Rail Project i Israel.
  • Antalet anställda på CRTG har nått 14 735.  
  • CRTG äger cirka 17 680 uppsättningar av byggmaskiner och 86 uppsättningar av TBM.
Källa: China Railway Tunnel Group