Nyheter

Kiruna flyttas – på webben

Byggare, ingenjörer, politiker och medborgare ska kunna följa flytten av Kiruna på webben med hjälp av en fyrdimensionell plattform som utvecklats på Luleå tekniska universitet.

– Det blir som att se en film från dag ett till dess staden flyttats, säger forskaren Tim Johansson på avdelningen för arkitektur och infrastruktur på Luleå tekniska universitet.

Kirunabor och andra ska kunna ge direkt respons på ett diskussionsforum.

För de som jobbar i projektet kan plattformen till exempel ersätta eller komplettera många ”verkliga” samråds- och planeringsmöten.

Myndigheter, företag, politiker och journalister kan snabbt hämta visualiserad information om hur det går i projektet.

På tekniska universitetet har man tidigare utvecklat tredimensionella modeller som BIM – Building Information Modeling – och GIS – Geografic Information System — till flyttprojektet. I den nya plattformen har man kombinerat den informationen med byggritningar, skisser, markförhållanden och mycket annat. Plattformen har blivit ett verktyg i 4-D, enligt forskarna i Luleå.

Flytten av Kiruna stad pågår. Hur länge är oklart.