Nyheter

Klart för byggstart av Ebbepark

I första etappen av Ebbepark skapas kontor, ytor för möten och samverkan, caféer, ett expohus och en träningsanläggning. Illustration: Arrow Arkitekter.

Efter en lång process med detaljplan och överklaganden för området Ebbepark i Linköping är det nu klart för byggstart. 

Mark- och Miljööverdomstolen har avslagit en ansökan om prövningstillstånd. 
Sankt Kors och Stångåstaden kan nu börja utveckla området enligt plan med en fördubbling av verksamhetslokaler samt cirka 600 nya lägenheter.

Ebbepark ligger mellan city, universitetet och Science Park Mjärdevi. I dag är området en företagspark med cirka 60 verksamma företag, föreningar och aktörer inom samhällsservice.

– Vi har jobbat med projektet, från första tanke till byggstart, i fem år så vi är naturligtvis mycket glada över att äntligen få komma igång med bygget och förverkliga de visioner vi har för området, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Vi ska bygga i centrala Linköping så detaljplanearbetet har tagit tid. Även överklagandeprocesser måste ha sin gång. 

Det slutgiltiga avgörandet för att bygget nu kan komma igång var avslaget på den ansökan om prövningstillstånd som två boende i området lämnat in till Mark- och Miljööverdomstolen. Domstolen finner inte att det inte finns skäl att pröva det beslut som fattades av Mark- och Miljödomstolen tidigare. Detaljplanen reglerar ¾ av området, den sista etappen ligger i en separat detaljplan som inte är färdigbehandlad ännu.

Beslutet innebär att bygget nu kan komma igång och fortgå enligt plan. Det första som sker är att några byggnader rivs med start innan sommaren och ett parkeringsgarage byggs i områdets nordvästra del med start i augusti. 

Stångåstaden beräknar byggstart för sin etapp i den sydöstra delen vid årsskiftet.

– Ebbepark är vårt största projekt och ett unikt tillfälle att skapa fler bostäder i ett attraktivt läge, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden, i ett pressmeddelande. Vi bygger bostäderna i flera etapper och de kommer att erbjuda allt från små till stora lägenheter. Ebbepark ska också vara ett område där vi provar nya saker och vi har flera spännande koncept som vi ser fram emot att förverkliga .

Om Ebbepark

Huvudaktörer : Sankt Kors Fastighets AB och AB Stångåstaden 

I samverkan med: Science Park Mjärdevi, Nulink, Tekniska verken, Lejonfastigheter, Linköpings kommun och Linköpings universitet

Verksamhetsyta: 60 000 m2

Bostäder: Cirka 600 st

Företag i dagens park: Cirka 60 st

Byggstart: Sankt Kors, etapp 1: 1 augusti 2017, Stångåstaden etapp 2: årsskiftet 2017/2018

Färdigt: Första etappen färdig 2020, hela området beror på när den sista delen av området detaljplaneläggs.