Nyheter

Klart för byggstart av fyra spår i Skåne

I Hjärup sänks stationsområdet och spåren ner fyra meter för att dämpa bullret från järnvägen. En 28 meter bred stationsbro ska också byggas. Bron har plats för gående, cyklister och bilar i en gemensam yta i mitten. Bild: Trafikverket/Sweco

Nu är det klart för byggstart av fyra spår mellan Flackarp och Arlöv.
Trafikverkets tilldelning av entreprenaden, värd två miljarder kronor, överklagades.
Men nu har förvaltningsrätten sagt sitt och det stora bygget kan starta.

Startmöte har hållits och nu börjar man med att ta fram bygghandlingarna.
– Det känns jätteroligt att äntligen få börja. Vi har jobbat med projektet i tre år nu så det känns bra att få gå in i produktionsskedet, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektledare för Lund-Arlöv, fyra spår.

Byggstarten har från början varit planerad till hösten 2017 och tidsplanen ser ut att hålla, trots att upphandlingen överklagades.
I juni tilldelades konsortiet JV NCC Sverige AB – Obrascon Huarte Lain, OHL, totalentreprenaden för bygget av fyra spår på Södra stambanan mellan Flackarp och Arlöv.

Uppdraget, värt cirka 2 miljarder kronor, omfattar samtliga arbeten i projektet; markarbete, betongkonstruktioner och bana, el, signal och tele på sträckan. Det ingår även att bygga om stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv.
Konsortiet fick också uppdraget att arbeta med planering för fyrspårsutbyggnaden på delen Lund-Flackarp i ett ECI-kontrakt, Early Contractor Involvement, med byggandet som option värd cirka 1 miljard kronor.

Men tIlldelningen överklagades.
Förvaltningsrätten i Falun tog emot en ansökan om överprövning som lämnades in av ett konsortium bestående av det turkiska bolaget Gülermak, italienska Astaldi och norskägda Segermo, som konkurrerade om uppdraget.
De yrkade att en ny anbudsutvärdering skulle göras och att anbudet från konsortiet NCC-OHL inte skulle tas med till prövning.

De anförde i huvudsak att konsortiets anbud inte uppfyllde de obligatoriska kraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga och att Trafikverket har åsidosatt de grundläggande principerna om likabehandling och transparens.
Förvaltningsrätten avslog deras ansökan om överprövning.
Rätten anser att upphandlingen och de referensobjekt som lämnats är korrekta.

– Det är klart att det känns skönt att vi fått rätt. Men överklaganden tillhör den demokratiska processen och det är något man får räkna med. Vi är glada över att beskedet kom så snabbt från förvaltningsrätten, hade det dragit ut på tiden så hade vi fått problem, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Men nu påverkas inte tidsplanen i någon större utsträckning.
– Vi ska försöka att jobba snabbare, framför allt med planering och projektering.
Det första spadtaget sker 27 oktober och då deltar bland andra infrastrukturministern Tomas Eneroth.

Arbetet kommer att starta i Arlöv, där man börjar med att bredda bron över Lommavägen och bygga om delar av bangården.
Det är förberedande arbeten för att kunna koppla om spåren.

Arbetet fyrspårsutbyggnaden kommer pågå fram till 2024 då fyra spår är i drift på sträckan Lund-Arlöv.
–  Det finns flera utmaningar i projektet. Spåren går genom tre samhällen där trafiken måste upprätthållas och allt fungera som vanligt. Tågtrafiken, cirka 450 tåg per dag, måste fungera utan avbrott. För att klara det bygger vi tillfälliga spår så att trafiken kan kopplas över dit under byggtiden, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Han tillägger:
– Lägga räls, bygga stationer och gjuta broar, det har vi gjort förutvi gjort förut så det kan vi. Men det är trafiken och logistiken som blir utmaningarna här.

Fakta: Lund-Arlöv, fyra spår
Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar.

De två nya järnvägsspåren kommer i huvudsak att byggas väster om det befintliga dubbelspåret. Utöver utbyggnaden av ett nytt dubbelspår, kommer det befintliga dubbelspåret att ersättas av nya spår i ungefär samma läge, men läggas ner mellan 4 och 6 meter under marknivå på en sträcka av 5 km.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund.

Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Byggarbetet beräknas starta hösten 2017 och pågå cirka sex år.

Källa: Trafikverket