Nyheter

Klart för Kalmars storsatsning

Flygvy över det nya universitetet. Bild: Tengbom.

Nu står det klart att den enskilt största universitetssatsningen i Sverige blir av.
Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun har godkänt bygglovet vilket innebär att Linnéuniversitetet efter årsskiftet drar igång sin storsatsning.

Universitetskajen, som den nya stadsdelen ska heta, innebär en investering på omkring 1,5 miljarder i lokalytor på 50 000 kvadratmeter bruttoarea.
Sedan tidigare står det klart att Skanska bygger och Sveafastigheter och Smebab Titan AB blir hyresvärdar.

I september godkände Regeringen att Linnéuniversitetet tecknar ett 20-årigt hyresavtal för delar av de nya lokalerna, ett viktigt beslut för genomförandet av projektet.
Linnéuniversitetet, som vuxit stadigt sedan starten 2010, kommer genom satsningen ytterligare öka sin attraktivitet.

Universitetet har tidigare varit utspritt på 18 platser runt om i staden och får på det här viset en tydligare identitet, bättre användning av lokalerna och bättre förutsättningar för möten mellan olika utbildnings- och forskningsområden, vilket är avgörande för en fortsatt stor konkurrenskraft inom både forskning och utbildning.

För Kalmar som stad är beskedet också positivt.
– Vi arbetar hela tiden för att utveckla Kalmar och vill ha en stadskärna full av liv. Att alla studenter i framtiden finns mitt i staden är naturligtvis väldigt bra, inte minst för vår stadsutveckling, säger Mattias Adolfson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Kalmar kommun.

Universitetskajen, som idag mest präglas av gästhamnen och magasinsbyggnader, ska i framtiden bli ett område där staden möter universitetet och ska vara inbjudande för alla Kalmarbor och besökare.
2020 ska det vara klart.