Nyheter

Klart för ny tvärförbindelse i Stockholm

Nu har Trafikverket beslutat var vägen och de nio trafikplatserna ska lokaliseras. Karta: Trafikverket

Nu är väglinjen klar för Tvärförbindelse Södertörn.
Det innebär att Trafikverket har beslutat var vägen och de nio trafikplatserna ska lokaliseras. Tvärförbindelse Södertörn kommer förbättra tillgängligheten i södra delarna av Stockholmsregionen och binda samman de södra och norra delarna av länet, tillsammans med den nya vägen E4 Förbifart Stockholm.

Tvärförbindelse Södertörn ska gå mellan E4/E20 vid Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum. Den ska ersätta nuvarande väg 259, som är en av de mest olycksdrabbade vägarna i länet. I projektet Tvärförbindelse Södertörn ingår det också att bygga en cykel- och gångväg längs stora delar av sträckan. Vägen ska göra det enklare att resa till och från Södertörn, oavsett om resan sker med cykel, bil eller kollektivtrafik.

­­­­ ­­­­­­– Beslutet av vägens sträckning innebär att projektet tar ett stort kliv framåt i arbetet med att ta fram de bästa förutsättningarna för att bygga Tvärförbindelse Södertörn, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Tvärförbindelse Södertörn kommer att avlasta de övriga vägarna i länet, inte minst Södra länken. Av cirka 20 kilometer väg kommer cirka 6 kilometer att gå i tunnel.

– Vägen går i tunnel under hela Flemingsbergsskogen för att skona miljön i området, säger säger Alexandra Stassais Söderblom. Det blir också tunnel i Masmo och under delar av Glömstadalen, där Huddinge kommun vill bygga bostäder.

Tvärförbindelse Södertörn är ett prioriterat projekt i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Projektet arbetar just nu med att ta fram en vägplan som sedan ska ställas ut och fastställas. I samband med det arbetet ses också tidplanen över.

 

Fakta: Kostnader för Tvärförbindelse Södertörn
I Trafikverkets nationella plan för utveckling av transportsystemet är 4,7 miljarder kronor öronmärkta för Tvärförbindelse Södertörn.
Vägen blir dock dyrare än så, eftersom det numera ingår flera tunnlar i projektet. Nu startar därför diskussioner om hur projektet ska finansieras.