Nyheter

Klartecken för 500 bostäder i Upplands Väsby

Detaljplanen för Stena Fastigheters projekt Gröna Ekebo i Upplands Väsby har vunnit laga kraft. Bild: Brunnberg & Forshed

Detaljplanen för Stena Fastigheters projekt Gröna Ekebo i Upplands Väsby har vunnit laga kraft.
Det innebär klartecken för byggnation av 500 lägenheter söder om Mälarvägen.

I Gröna Ekebo är ambitionen att utveckla ett modernt stadsboende med tillgång till gröna rekreationsområden. Det gröna representerar också de boendes livsstil, där ett miljömässigt hållbart boende ska stå i fokus. 

– Projektet är en viktig del av utvecklingen som ska bidra till att lyfta området till en blandstad med en variation av boendeformer som ska passa olika tidpunkter i livet. De nya bostäderna blir ett bra komplement till de 740 lägenheter som vi har i området, säger PG Sabel, vd på Stena Fastigheter Stockholm, i ett pressmeddelande. 

Gröna Ekebo är en del av Upplands Väsbys största stadsutvecklingsprojekt – Fyrklövern.
– Nyproduktion bidrar till en ökad variation och valfrihet av bostäder i området. I Gröna Ekebo kommer det att bli både hyres- och bostadsrätter. Nya lägenheter med en modern standard sätter en ny profil på området, menar PG Sabel.

I området kring Ekebo finns stora grönområden som ska tas tillvara i den framtida byggnationen. Nyligen invigdes en padelbana där tidigare Ekebobadet låg. Motionsspår, rekreationsområden och möjligheter till motion ska bevaras och lyftas fram. Därav namnet Gröna Ekebo. 

Byggstarten planeras till 2020. 

Fakta Gröna Ekebo:
Stena Fastigheter planerar att bygga cirka 500 lägenheter i Gröna Ekebo, såväl hyres- som bostadsrätter.
Det blir även ett antal lokaler, garage under ett av husen samt ett parkeringshus.
De nya bostäderna byggs i huvudsak på det som i dag utgörs av Stena Fastigheters egen parkering på den södra sidan av Mälarvägen.
Byggstarten är preliminärt kvartal 4, 2020.