Klartecken för Haparandabanan

Klartecken för Haparandabanan
Haparandabanan beräknas bli klar för trafik 2012 som planerat. Regeringen har avslagit ett överklagande, vilket innebär att bygget genom Kalix kommun nu kan påbörjas.

Det är den sista av fyra järnvägsplaner för Haparandabanan som har vunnit laga kraft. Sträckan som Banverket nu kan påbörja upphandling för är 11,4 kilometer och går från Näsbyn/Bredviken i Kalix kommun till Gäddträsket i Sangis. Arbetet inkluderar bygget av två vägbroar och sex järnvägsbroar, varav fem ska vara utformade så att vilt och renar kan passera under spåren.

— Tack vare att den sista järnvägsplanen nu vunnit laga kraft, kan vi fortsätta byggandet enligt tidplanen, och ha hela Haparandabanan klar för trafik 2012, säger Haparandabanans projektledare Lars Bergdahl i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar

Avtal klart för bygget av Uppsalas nya arena
Bygger ny hotelldel i form av en båt
Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor