Nyheter

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Domstolsbyggnaden i Malmö. Bild: Henning Larsen Architects

Regeringen har godkänt Domstolsverkets hyresansökan och hyresavtal har tecknats mellan Domstolsverket och Castellum. Investeringen, som beräknas uppgå till ca 1,2 miljarder kronor och blir ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.
Byggstarten är planerad till andra halvåret 2019 med inflyttning under 2021.

Regeringen har gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden. Byggnaden är ritad av arkitekten Jakob Birk Nielsen vid Henning Larsen Architects.  

Regeringen har godkänt Domstolsverkets hemställan och ett hyresavtal är nu tecknat mellan Domstolsverket och fastighetsägaren Castellum.

Byggnaden, som kommer att bli en av landets största domstolsbyggnader med 600 arbetsplatser och 40 förhandlingssalar, kommer att bli ett nytt landmärke i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Byggnaden kommer att ha tolv våningar och omfattar cirka 27 000 kvadratmeter.

Planeringen av den nya domstolsbyggnaden har pågått under flera år och har drivits av Domstolsverket som ett projekt tillsammans med berörda parter. Domstolsverket har utrett olika alternativ för en möjlig placering av nya domstolslokaler för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö. Valet föll på Castellums förslag till nya och mer rymliga lokaler i Nyhamnen, centralt beläget alldeles nära Malmö centralstation. 

– Det är glädjande att valet föll på Castellum som mest lämplig partner att utveckla moderna domstolslokaler för Domstolsverket. Genom projektet stärker Castellum, i nära samarbete med Malmö stad, sin position som Öresundsregionens mest spännande stads- och fastighetsutvecklare då vi i direktanslutning till centralen kommer att producera både detta projekt och EONs huvudkontor, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef, i ett pressmeddelande.

Arbetet med ny detaljplan pågår och byggstart sker i nära anslutning till lagakraftvunnen plan. Byggtiden är beräknad till ca 2 år och preliminär inflyttning för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö blir under 2021. Det 20-åriga hyresavtalet mellan Castellum och Domstolsverket börjar löpa vid inflyttning och fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om ca 78 Mkr.

Att regeringen nu har gett klartecken gläder domstolscheferna.

– Vi är mycket glada över att få nya, moderna lokaler som har tillräckligt med salar och framför allt en mycket bättre säkerhet. Just säkerheten har hela tiden varit högt prioriterad för oss, säger Eva Wendel Rosberg, lagman i Malmö tingsrätt, i ett pressmeddelande.

– Vi ser fram mot att samla våra 400 medarbetare, som nu finns i tre olika hus, i en vacker ny domstolsbyggnad mitt i Malmö. Vi kommer att få riktigt bra förutsättningar för vår verksamhet och arbetsmiljön för medarbetarna blir också mycket bättre, säger Lars Sjöström, lagman i Förvaltningsrätten i Malmö.

Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och några förhandlingssalar kommer att vara utformade med förhöjd säkerhet. I den gemensamma entrén kommer att finnas en fast säkerhetskontroll med ett röntgeninspektionssystem.

Faktaruta: 

Fastighetsägare: Castellum

Hyresgäst: Domstolsverket

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Cirka 25 000 kvadratmeter förhyrd yta

Cirka 600 arbetsplatser

40 förhandlingssalar