Nyheter

Kommentarer på infrastrukturpropositionen

Foto: Getty Images

På Trafikverket är man positiv till den stora satsning som regeringen presenterat, men kan inte kommentera propositionen innan man analyserat förslaget. 

− Vi kommer att påbörja en intern analys av propositionen som en del av förberedelserna inför kommande planrevideringsarbete. Vi kan i nuläget inte säga vad vi kan göra med medlen, vad pengarna räcker till och hur vi ska prioritera, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering på Trafikverket.

Utöver riksdagens beslut om propositionen inväntar Trafikverket även ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell plan, innan planrevideringsarbetet formellt kan påbörjas.

− Under detta arbete kommer det att framgå vilka åtgärder som kommer att kunna prioriteras. 

Så här kommenterar branschen infrastrukturpropositionen:

Byggföretagen:

”Kapaciteten behöver öka genom ännu fler investeringar. Satsningar på underhåll av befintlig järnväg, väg och hamnar står inte i motsatsförhållande till nyinvesteringar som en möjlig höghastighetsbana. Genom att hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen har regeringen fortfarande möjlighet att initiera ett verkligt initiativ med fokus på hållbara transporter”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen är sedan tidigare skarpt kritiska till regeringens öppning för att återförstatliga delar av järnvägsunderhållet.

”Varje utredning har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat. Infrastrukturutbyggnaden ska inte behöva tappa tid och tempo på grund av en omorganisering av järnvägsunderhållet till statlig regi”, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Skanska:

”Regerings beslut om att inkludera höghastighetståg mellan våra storstadsregioner är inte bara välkommet utan helt rätt beslut. Detta handlar om betydligt mer än infrastruktur. Det handlar om hur vi bäst omstartar våra ekonomier efter pandemin, hur vi som samhälle investerar mot klimatneutralitet samt knyter ihop Sverige med kontinenten”, säger Jacob Birkeland press och public affairs chef på Skanska.

Stockholms Handelskammare:

– Svensk infrastruktur är lite som ett hus med begynnande läckor i tak och trasiga väggar, så att börja snegla på en ny pool vore oansvarigt. Därför bör projektet om höghastighetsbanor mellan storstäderna väljas bort och fokus riktas på sådant som ger positiva nyttor snabbt, säger Carl Bergkvist.

Infrastrukturpropositionen för 2022–2033 innehåller en höjning av kostnadsramen till sammantaget 799 miljarder kronor. Tillskottet är mycket välkommet, menar Stockholms Handelskammare. Det som blir avgörande för infrastrukturens framtida utveckling är vilka åtgärder som till slut kommer att prioriteras i kommande nationella plan.

– De höjda anslagen är välkomna, men det finns en stor risk att anslagen äts upp av höghastighetstågen. Nu måste de prioriteras mot projekt som ger stora samhällsnyttor per investerad krona. Det har fortsatt inte avsatts pengar för att avhjälpa problem på flera viktiga stråk, däribland Ostkustbanan och järnvägen mellan Stockholm och Oslo, säger Carl Bergkvist.

Stockholms Handelskammare har även beräknat att kostnaderna för projektet sannolikt landar närmare 400 miljarder kronor och därmed vida överstiger tidigare uppskattningar. Trafikverket har nyligen reviderat upp sina kostnadsberäkningar till omkring 295 miljarder kronor.

– Den totala prislappen för de här banorna, om nuvarande kostnad håller, är nästan tre månadslöner efter skatt för alla som har ett jobb i Sverige. Dessutom med ytterst ringa nyttor, en överhängande risk att det blir klart dyrare än så och begränsat politiskt stöd. Därför vore det oansvarigt att gå vidare med projektet.