Nyheter

Kommun gjorde otillåten direktupphandling

Nynäshamn i södra Stockholm får kritik av Konkurrensverket för en upphandling. Foto: Getty Images

Nynäshamns kommun lät bygga om en fastighet till gruppbostad, utan föregående annonsering. Konkurrensverket yrkar att kommunen ska betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift eftersom de menar att byggentreprenaden borde ha upphandlats enligt LOU.

Under hösten 2018 ingick Nynäshamns kommun ett avtal med en fastighetsägare om att hyra en förskolelokal. I samband med det gjorde kommunen en överenskommelse med fastighetsägaren om att fastigheten skulle byggas om för att också inhysa en gruppbostad. I juli 2019 ingicks ett hyresavtal med tillhörande hyresgästanpassningar av fastigheten. Avtalets värde uppgår till cirka 17 miljoner kronor.

Enligt Konkurrensverkets bedömning är hyresgästanpassningen av den omfattningen att det är fråga om en byggentreprenad, vilken skulle ha upphandlats. Att byggentreprenaden inte föregicks av annonsering enligt lagen om offentlig upphandling innebär att kommunen har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

– Vi ser allt oftare olika typer av kontraktstilldelningar utan annonsering just i samband med byggentreprenader. Det är därför viktigt att vi som tillsynsmyndighet agerar i frågan, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Nynäshamns kommun ska dömas att betala 1 500 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.