Nyheter

Kommun krävs på 2,5 miljoner kronor för felaktig upphandling

Tierps kommuns fastighetsbolag bröt mot upphandlingsreglerna när Vegavallen byggdes om.
Nu krävs det kommunala bolaget på 2,5 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Tierp Kommunfastigheter AB:s avtal gällande om- och tillbyggnad av Vegavallen var en otillåten direktupphandling. Det konstaterar Konkurrensverket och vänder sig därför till Förvaltningsrätten i Uppsala med kravet att det kommunala bolaget ska betala 2,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Tierp Kommunfastigheter använde sig på ett felaktigt sätt av ett ramavtal för byggtjänster när bolaget ingick avtalet. Enligt Konkurrensverket omfattar ramavtalet varken inköp i den storlek eller den typ av arbeten som det var fråga om.

Avtalet, som har ett värde på 35 miljoner kronor, är därmed en otillåten direktupphandling. Kontraktet skulle ha annonserats så att fler leverantörer fått möjlighet att lämna anbud.

– Otillåtna direktupphandlingar är allvarliga överträdelser av upphandlingsreglerna. Med konkurrensutsättning ökar möjligheterna för att det är det bästa och mest förmånliga kontraktet som skrivs. Det är bra för skattebetalarna och för konkurrensen, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.