Kommun krävs på böter för bristande upphandling

Kommun krävs på böter för bristande upphandling
Sigtuna kommun har rustat upp sin hamn. Men Lagen om offentlig upphandling har åsidosatts. Därför bör de böta 850 000 kronor, kräver Konkurrensverket.

Under de senaste åren har Sigtuna kommun successivt rustat upp sin hamn. I våras anlades bland annat trädäck på en ångbåtsbrygga och vid strandpromenaden.

Arbetet utfördes av Stockholms Hamnentreprenad och avtalet var värt 11 miljoner kronor.

Nu har dock Konkurrensverket slagit ned på hur entreprenaden upphandlades. I en ansökan till Förvaltningsdomstolen i Uppsala kräver myndigheten att Sigtuna kommun ska böta 850 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot Lagen om offentlig upphandling (LOU). Orsaken är att ingen annonsering ska ha gjorts för den aktuella entreprenaden. Inga andra företag fick alltså chansen att lägga anbud.

— Upphandlingsreglerna finns för att garantera att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt och transparent sätt. Så har inte skett i det här fallet, och därför går vi till domstol med krav att kännbara böter döms ut, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Det är första gången som krav ställs på en kommun att betala böter för överträdelse av LOU. Den 15 juli 2010 skärptes reglerna för hur upphandlingar ska hanteras och det blev då möjligt att bötfälla kommuner och andra myndigheter som inte följer upphandlingsreglerna.

Kontraktet med Stockholms Hamnentreprenad skrevs i september 2010, alltså efter att LOU: s nya regler började att gälla. Sigtuna kommun anser ändå att affären är giltig.

— Vi har skött upphandlingen efter konstens alla regler. Affären blev klar innan de nya hårdare reglerna trädde i kraft och det kan vi visa genom bland annat mejl, säger Anna-Karin Bergvall, kommunens chef på stadsbyggnadskontoret till Byggvärlden.

Mejl är en sak men kontraktet för det aktuella arbetet skrevs ju efter att reglerna införts. Konkurrensverket anser att det är detta som ska gälla. Vad säger du om det?

— Nu får domstolsförhandlingar avgöra vem som har rätt, säger hon.

I sin ansökan till Förvaltningsdomstolen skriver dessutom Konkurrensverket att kommunens överträdelse är av ett allvarligt slag. Därför blir det förhållandevis höga krav på böter.

Sigtuna kommun hävdar å sin sida att man visserligen genomfört en direktupphandling, men att det fanns särskilda skäl till det, vilket LOU godkänner. Bland annat ska Stockholms Hamnentreprenad ha utfört arbeten på platsen tidigare. Ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska olägenheter. Stockholms Hamnentreprenad var också, så vitt kommunen kunde bedöma, ensam om att kunna erbjuda den unika kompetens som efterfrågades.

— Det är intressant att det bara är ett enda byggföretag som har hört av sig under resans gång. Det gör att vi är övertygade om att det inte finns andra specialister som kunnat fortsätta arbetet. Och vi tror inte att någon hade nappat på en annons, säger Anna-Karin Bergvall.

Konkurrensverket underkänner dock kommunens argument. Även komplicerade byggen med avancerade lösningar omfattas av LOU. I ansökan till Förvaltningsdomstolen står det att ”Det får anses uteslutet att det skulle saknas andra byggentreprenadföretag eller sammanslutningar av sådana företag överhuvudtaget på marknaden som kan genomföra sådana typer av anläggningsarbeten.”

Förvaltningsdomstolen ska nu bestämma sig för om böter ska utdelas. Domstolens beslut kan överklagas till Kammarrätten.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Avbryter upphandlingen av multiaktivitetshuset
När motparten saknar betalningsförmåga