Nyheter

Kommunala bostadsbolag satsar på vindkraft

Mellan 15 och 20 procent av Sveriges kommunala fastighetsbolag överväger att investera i vindkraft, visar en ny undersökning. Lägre och förutsägbara energikostnader lockar.

Branschorganisationen Sabo har sonderat intresset för att investera i egen vindkraft bland sina 300 medlemsföretag. Av de 63 bolag som svarade säger 44 att de nu investerar, eller är på väg att investera, i vindkraft.

— Vi märker att intresset för vindkraft har ökat bara under det senaste året. De som svarar på enkäten är sannolikt de bolag som verkligen planerar att på något sätt gå in i vindkraft, säger Peter Wallberg på Sabo.

Askersundsbostäder, Sigtunahem, Kopparstaden i Falun, Finnvedsbostäder i Värnamo, Familjebostäder i Göteborg och Stångåstaden i Linköping är några av de bostadsbolag som har valt att satsa på egen vindkraft.

Orsaken bakom det ökande intresset är en kombination av lägre och förutsägbara energikostnader och mindre klimatpåverkan. I över 90 procent av fallen är det bolagen själva och inte deras ägare, kommunerna, som driver frågan om investeringar i vindkraft.

Av dem som redan har investerat eller är på väg att investera, är det ungefär hälften som säger att de bygger ett eget vindkraftverk. Hälften köper en befintligt vindsnurra.

— På seminariet som vi hade i går om investeringar i vindkraft var det proppfullt med folk. Att investera i vindkraft tar tid och engagemang, det är ett nytt område att sätta sig in med regelverk, upphandling och driftsfrågor, säger Peter Wallberg.

De allra flesta uppger att vindkraften ska gå till den egna förbrukningen av fastighetsel. Bara ett fåtal kan tänka sig att sälja el till hyresgästerna. Det låga intresset kommer troligen av det faktum att om bolaget säljer elen vidare, upphör den förmånliga skattebefrielsen och hela elproduktionen beskattas.