Kommunalt bolag krävs på böter

Kommunalt bolag krävs på böter
Företaget direktupphandlade ombyggnad och inredning av en skolrestaurang med förklaringen att leverantören var den enda som kunde utföra projektet. Konkurrensverket är dock av en annan åsikt.
Lejonfastigheter i Linköping direktupphandlade ombyggnad och inredning av en skolrestaurang med förklaringen att leverantören var den enda som kunde utföra projektet. Konkurrensverket är dock av en annan åsikt och kräver nu Lejonfastigheter på böter.

– Huvudregeln är att alla offentliga upphandlingar över 284 000 kronor ska annonseras och konkurrensutsättas innan kontrakt skrivs, säger Dan Sjöblom, generaldirektör vid Konkurrensverket, till Upphandling 24.

Ordern till Svea restaurang­inred­ningar (Techno Italy) var värd 1,8 miljoner kronor. Den översteg därmed med råge gränsen för när upphandling ska genomföras. Företaget hade även via en annan direktupphandling fått uppdraget att genomföra en så kallad designmanual för restaurangen.

Konkurrensverket menar att uppdraget hade kunnat genomföras av alternativa leverantörer på marknaden. Dessa fick dock aldrig chansen eftersom upphandlingen inte utannonserades. I det fall den aktuella leverantören kan bedömas som ensam om att kunna utföra uppdraget så anser Konkurrensverket likväl att projektet på ett otillåtet sätt utformats så att andra leverantörer stängts ute.

Enligt Konkurrensverket finns ett antal företag som kan erbjuda de helhetslösningar som Lejonfastigheter önskade.  Att  hävda att arbeten är komplicerade är inte tillräckligt för att de ska kunna anförtros en enda leverantör.

Förvaltningsrätten i Linköping har nu att ta ställning till den upphandlingsskadeavgift på 135.000 kr som Lejonfastigheter krävs på.

Relaterade artiklar

Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Avbryter upphandlingen av multiaktivitetshuset
Upplever otillåten konkurrens inom solceller och laddstolpar
Ny rapport: konkurrensbrist orsak till högre byggmaterialpriser