Nyheter

Kommuner straffskattar energieffektivt byggande

Rickard Nygren, passivhusarkitekt, White arkitekter, tycker att markpris och byggrätt borde baseras på de ytor vi använder och brukar, för att inte ställa energieffektivitet och lönsamma ytor innanför väggarna mot varandra. Foto: Anna Sjöström

Kommuner straffskattar energieffektivt byggande.
Det anser passivhusarkitekten Rickard Nygren, White Arkitekter, som tycker att kommuner ska sluta prissätta marken utifrån bruttoarean och i stället gå efter bruksarean.
– Den byggare som vill göra rätt och vara energieffektiv får betala mer. Varje centimeter ökad isolering ger mer yta att betala för. Runt husets omkrets läggs kvadratcentimeter till kvadratcentimeter. Varje kvadratmeter kostar, säger han.


För honom är det en självklarhet att vilja jobba med passivhus och plusenergihus.
– Det är en genial grej. Det handlar inte bara om att spara energi, utan också om att vi ska bo och leva i en bra miljö. Men det finns en tröghet i systemet mot att undanröja hinder som står i vägen för att bygga passivhus. Det måste vara lätt att välja rätt.
Att kommuner prissätter mark och bestämmer byggrätt utifrån bruttoarean, BTA, är ett hinder för ett ökat hållbart byggande.
– I dag tar kommuner extra betalt av de byggherrar som vill bygga extra välisolerade hus. För varje kvadratmeter ytterväggen ökar så minskar andelen säljbar yta. Ligger dessutom fasadlivet vid detaljplanegräns växer tjockleken inåt, och den säljbara ytan får stryka på foten ytterligare.
Istället borde markpris och byggrätt baseras på de aktiva ytor vi använder och brukar, menar han. På bostadsyta och arbetsplatsytor, det vill säga bruksarean, BRA, istället för bruttoarean. Just för att inte ställa energieffektivitet och väggtjocklek och lönsamma ytor innanför väggen emot varandra.
– Det här är ett litet hinder av många hinder, men som borde vara lätt att ändra på för de politiker som vill, säger Rickard Nygren.
Vad ska få dem att ändra på det här, tror du?
– Kommunerna borde se det ur ett längre perspektiv, ha fokus på att hejda klimatförändringarna och hitta lösningar för att nå dit. Man kan göra det enkelt och säga att när kommunerna pratar markpriser och byggrätt så ska de använda BRA, och inte BTA.
Vilka drabbas av att systemet ser ut som det gör i dag?
– Planeten och hållbarheten. Vi når inte målet om att bygga energieffektivt. De byggherrar och arkitekter som vill gå före i utvecklingen drabbas också. Alla som vill se en förändring drabbas.
Byggs det färre passivhus på grund av det här, tror du?
– Inte enbart därför, men det är en av flera faktorer som påverkar. Det är en detalj som vi lätt borde kunna ändra på. Jag tycker helt enkelt att den gamla BTA-modellen är otidsenlig och motverkar våra klimatmål, säger Rickard Nygren.

Text: Anna Sjöström