Nyheter

”Kommunernas bristande rutiner gynnar oseriösa företagare”

Kommunernas brist på rutiner vid upphandling av varor och tjänster måste skärpas. Istället för att motverka skattefusk slösar kommunerna med skattepengarna och bidrar till att uppmuntra oseriös företagsamhet, menar LO-företrädare.

Per Persson och Elisabeth Brandt Ygeman, LO-distriktet i Stockholms län, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att sex av tio kommuner i Stockholms län saknar skriftlig rutin för att säkerställa att kraven som ställs verkligen efterföljs. Staten går miste om drygt 150 miljarder i skatteintäkter varje år. Stockholms län står för en tredjedel eller 48 miljarder i uteblivna skatteintäkter, 

Förutom uteblivna skatteintäkter bidrar fusket även till att villkoren på arbetsmarknaden dumpas och konkurrensen snedvrids så att seriösa företag som följer lagar och regler inte har en verklig chans. Det är kommunernas ansvar att enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) stävja fusket, främja konkurrensen och använda skattemedel på ett effektivt sätt, menar artikelförfattarna, vars inlägg publicerades på SvD Brännpunkt, tisdag den 15 maj.

LO-distriktet i Stockholms län, har efter en rad uppmärksammade fall där kommuner brister i sitt arbete när det gäller upphandling, genom en enkätundersökning granskat rutinerna för länets kommuner. Kommunerna har fått svara på frågor gällande inköp och upphandling och kontroll av att företag följer lagar och regler. 23 av 26 kommuner valde att delta i enkätundersökningen. 

Resultaten är entydiga. Merparten av kommunerna i länet behöver vidta åtgärder för att säkerställa att skattemedlen inte hamnar i händerna på ekonomiska brottslingar. I dag följer endast en av tio kommuner i Stockholmsregionen upp att alla företag de har avtal med följs.

Det räcker inte att kontrollera ett företag i samband med att man sluter avtal, menar LO:s stockholmsdistrikt.  Leverantören kan vara seriös men i sin tur ingå avtal med underleverantörer som inte håller sig till lagar och regler. Knappt hälften av kommunerna i Stockholm kontrollerar inte underleverantörerna i dag, vilket medför att många av de företag som kommunen anlitar inte kontrolleras.