Nyheter

Kompetensbrist hotar byggprojekt

Byggprojekt världen över hotas av bristen på kunnig personal. Bristen på kvalificerad arbetskraft hotar att bromsa tillväxten och driva upp kostnaderna för branschen. Men i en undersökning från KPMG anser företagen att de gör tillräckligt, även om de är o

KPMG:s årliga undersökning Global Construction Survey anser 84 procent av de tillfrågade att byggindustrin inte gör tillräckligt för att komma tillrätta med kompetensbristen. Över hälften menar att situationen är allvarlig. Trots det anser 66 procent att de gör tillräckligt för att locka till sig kompetent personal.

— Det är anmärkningsvärt att företagen tycker att de själva gör tillräckligt, samtidigt som de anser att branschen som helhet är bristfällig. Företagen bör utveckla sin rekrytering för att nå ut till duktiga studenter redan innan examen, säger George Pettersson på KPMG i Sverige.

Förutom problemen med kompetensförsörjning tampas byggbranschen även med bristfällig riskhantering, ökande kostnader och skärpta miljökrav.

Trots undersökningens dystra resultat lyfts hållbar utveckling fram som ett möjligt tillväxtområde. 94 procent uppger att en miljöpolicy är viktig för deras företag och 70 procent tror att området leder till ökade intäkter.

— Här har företagen en möjlighet att profilera sig som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen, säger George Pettersson.