Nyheter

Kompetensdatabasen ska ge säkrare arbetsplatser

Veidekke, Peab, Skanska, och JM har enats om en gemensam digital lösning, ID06 Kompetensdatabasen. Foto: Veidekke

Kompetensdatabasen är ett verktyg för att kontrollera att underentreprenörer har adekvat utbildning för att utföra riskabla arbetsmoment. 
Nu tar Peab, Skanska, Veidekke och JM – i samarbete med ID06 AB – ett gemensamt steg i arbetet med att höja säkerheten på arbetsplatserna 
genom att ställa krav på att underentreprenörer registrerar sina utbildningar. Systemet börjar tillämpas den 1 januari 2020. 

Med den digitala lösningen Kompetensdatabasen från ID06 blir det enklare att kontrollera att underentreprenörer har adekvat utbildning för att utföra riskabla arbetsmoment. Verktyget har funnits sedan november 2016. Ackrediterade utbildningsföretag kan registrera utbildningsbevis i systemet.

– Det nya är att de stora byggbolagen går ihop och kräver av underentreprenörer att deras utbildningar blir synliga i systemet, säger Peter Nilsson på ID06. 

Peab, Skanska, Veidekke och JM skriver i ett gemensamt pressmeddelande att Kompetensdatabasen medger enkel uppföljning av behörigheter som underentreprenörer behöver för att utföra vissa arbetsmoment som kräver utbildning/certifikat.  
– Det kommer att underlätta enormt mycket på alla våra arbetsplatser runt om i landet och bidra till säkrare arbetsmoment och arbetsplatser. Inledningsvis börjar vi med 10 riskområden där det finns branschgemensamma utbildningar som används för behörighet, säger Helena Parker, Arbetsmiljöchef på Skanska.

– Vi uppmuntrar våra underentreprenörer att lägga in sina behörigheter i ID06 Kompetensdatabas och vid behov komplettera sina utbildningar. Vi har förståelse för att våra underentreprenörer kan behöva viss tid för att ordna detta men vi är alla överens om att vi på lite sikt kommer att ställa detta som krav för att arbeta med oss, säger Anders Berge Chef Kompetensförsörjning på Peab. 

Det har tidigare inte varit helt enkelt att kontrollera att varje individ på arbetsplatsen verkligen har den utbildning som ett arbetsmoment kräver. Underentreprenörer och utländsk arbetskraft ska också kunna visa upp att de har relevant utbildning för svenska arbetsmarknadskrav. 

– Det har varit svårt och omständligt att göra rätt. Nu får vi en digital lösning som gör det enklare både för oss som huvudentreprenörer att kontrollera och för alla våra underleverantörer att vidimera rätt kompetens, säger Eddie Strömberg Kompetensutvecklingschef på Veidekke. 

– De som fuskar med skatter och annat fuskar ofta även med utbildningar. Det förekommer fusk, att företag köper en tvådagarsutbildning och genomför den på en halvdag till en tredjedel av priset, säger Peter Nilsson.

Ett exempel på en behörighet som måste kontrolleras är Heta arbeten/Brandfarliga arbeten, vilket omfattar svetsning, skärning, lödning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför gnistbildning eller uppvärmning och där risk för brand kan uppstå.  

Peab, Skanska, Veidekke och JM börjar med tio behörigheter men har ambitionen att fortsätta samarbetet med fler behörigheter.
 

Fakta: 

Dessa 10 utbildningar/certifikat kommer att kunna kontrolleras på företagens arbetsplatser från 1 januari 2020:

–        Byggbranschens säkerhetsutbildning

–        Asbest

–        Elsäkerhet

–        Fallskydd

–        Heta arbeten

–        Härdplaster

–        Mobila arbetsplattformar

–        Säkra Lyft

–        Ställning

–        Arbete på väg

 

 

 ​