Nyheter

”Kompetensen sitter inte i skägget”

Foto: Terese Perman.

Den rådande machokulturen har under åren skrämt bort kompetenta människor och riskerat branschens framtid. En ny undersökning från Byggnads och Byggcheferna visar att problemen lever kvar – och att de är större än befarat. Nu måste en kraftsamling ske innan en hel bransch står utan framtidshopp. 

Den svenska byggsektorn har länge brottats med att behålla personal. Det handlar bland annat om kvinnor, HBTQ-personer och människor med utländsk bakgrund – men det är många som inte trivs med den machokultur som råder. De som vill ha förändringar i branschen känner att de kämpar i motvind mot seglivade fördomar. Många som ändå tar klivet in i branschen lämnar den i förtid för att de inte känner sig bekväma med de åsikter som ventileras på byggarbetsplatser varje dag.

Vi kan inte stillatigande se på medan byggbranschen upprätthåller värderingar som andra branscher gjorde sig av med för flera decennier sedan. Alltför länge har förlegade attityder tillåtits husera fritt. Nu är det hög tid att göra upp med en machokultur som riskerar att urholka branschens framtid.

Vi vet att de här problemen tas på stort allvar av många i vår bransch. Bland individer, företag och bransch- och fackorganisationer. Vi har också sett många lovvärda initiativ som genomförts för att förbättra arbetsmiljön och få bukt med fördomarna inom vår bransch. Men det har bevisligen inte varit tillräckligt.

Nya undersökningar som Byggnads och Byggcheferna låtit göra visar hur allvarligt läget är. En stor majoritet av dem som svarat uppger att arbetsmiljön i byggbranschen kännetecknas av en grabbig attityd och ett tufft arbetsklimat. En fjärdedel av respondenterna uppger att de själva påverkats negativt av denna arbetskultur inom byggbranschen. En tredjedel tror dessutom att branschen tappar personal på grund av kulturen.

Problemen blir ännu tydligare när man tittar på hur kvinnorna i branschen svarat. Sex av tio kvinnor uppger att de mått dåligt eller påverkats negativt till följd av den rådande arbetskulturen och varannan svarar att branschen tappar personal på grund av detta. Sorgligt nog upplever också drygt varannan kvinna att det finns en uppfattning inom byggbranschen om att kvinnor inte lämpar sig lika bra som män i byggbranschen.

För att få en relevant jämförelse har vi låtit TNS Sifo ställa motsvarande frågor till 1167 deltids- och heltidsarbetande svenskar. Skillnaden mellan hur situationen ser ut i vår bransch och andra branscher är anmärkningsvärd. För arbetsmarknaden i stort så anser en stor majoritet att de arbetar på en jämställd arbetsplats, där kvinnor och män behandlas lika.

I vår bransch anser bara drygt hälften att det råder jämställdhet mellan könen. Samma sak när det gäller språkbruket på arbetsplatserna. I byggsektorn uppger hälften av de svarande att det förekommer sexistiskt eller könsdiskriminerande språk på arbetsplatsen. Bland deltids- och heltidsarbetande svenskar i stort är motsvarande siffra en av fem.

Vår bransch kommer att straffas ekonomiskt om detta fortsätter. Vi vet att begåvade människor väljer bort byggindustrin om de uppfattar att den rådande arbetsmiljön är ohälsosam eller om de förmodar att de inte kommer att få en rättvis chans. Det vore ett slöseri med kompetens av stora mått. Byggbranschen står inför en stor generationsväxling, och vi har inte råd att tappa begåvade män och kvinnor.

År 2015 ska det vara en självklarhet att sträva efter kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Kompetens kan inte mätas i testosteron eller östrogen. Och kompetensen sitter inte i skägget. Tyvärr har byggbranschen inte hängt med i den utvecklingen. Kvotering och mentorprogram i all ära. Men ska vi uppnå verklig förändring måste vi vara där samtalen förs. För att ändra attityder hos individer och grupper behöver frågan komma ut till kaffeautomaten och byggboden.

Det är anledningen till att Byggnads och Byggcheferna nu gör en gemensam satsning på utbildning för chefer och byggnadsarbetare inom bygg-och fastighetsbranschen runtom i Sverige där vi möts, diskuterar och reflekterar kring hur vi hanterar jämställdhet på arbetsplatsen. Vi vet att många av våra medlemmar delar vår syn i de frågorna och att de välkomnar den här satsningen. Ambitionen är detta ska kunna bidra till ett trendbrott. Men enskilda initiativ är inte tillräckliga utan det krävs en bredare samling för att få till verklig förändring.

Vi hoppas därför kunna få med oss resten av byggbranschen. Låt oss gemensamt ta krafttag för att komma till rätta med den förlegade kultur som råder i vår bransch. Först då kan machokulturen utrotas och byggbranschen bli en framtidsbransch med gott rykte.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads 
Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna

 

Artikeln var införd på Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 12 maj.