Nyheter

Konkurrens om frekvenser

Det tar tid innan de nationella svenska 5G-näten kommer på plats. Först kommer PTS planerade 5G-auktion för nationella 5G-nät och sedan tar utbyggnaden sannolikt flera år.Foto: Fira

De stora nationella mobilbolagen ska få konkurrens av lokala 4G/5G-nät. Det blev klart när statliga Post- och telestyrelsen, PTS, nyligen presenterade sin plan för frekvenstilldelning för 5G-nät i Sverige.

Vilka som ska få tillgång till det mest heta frekvensbandet är en infekterad fråga.

– PTS kan komma att överväga lämpliga åtgärder för att säkerställa en effektiv konkurrens på marknaden, säger Rikard Englund på PTS.

 Telia och de andra stora nationella mobilbolagen ska få konkurrens av lokala 4G/5G-nät som kontrolleras av de lokala företagen själva. Post- och telestyrelsen, PTS, har reserverat frekvensutrymme för att möjliggöra att lokala privata mobilnät startas i 3,5 GHz-bandet.

Det blev helt klart när statliga PTS den 7 februari 2020 presenterade sin plan för frekvenstilldelning för 5G-nät i Sverige.

PTS plan betyder att ett enskilt företag har möjlighet att bygga ett lokalt skräddarsytt 5G-nät som ger precis de tjänster och den täckning som de behöver med mobilt bredband, IoT-tjänster, video och andra tjänster.

I oktober 2020 planerar PTS genomföra en auktion om frekvenser för nationella tillstånd avsedda för 5G-nät.

Då köper sannolikt Telia, Telenor, Tele2 och Tre frekvenser för sina nya nationella 5G-nät. Därmed blir 5G allvar i Sverige.

– PTS har ännu inte beslutat om när lokala tillstånd för nya lokala mobilnät ska tilldelas och villkoren för detta. Jag kan ännu inte ge ett svar om tidpunkten. PTS kommer med mer information inom sex månader, säger Nina Gustafsson, enhetschef för Spektrumförädling i PTS.

PTS har haft omfattande kontakter med många företag och anger att intresset är stort. Tunga aktörer som Boliden, LKAB, Stora Enso, AB Volvo och Teknikföretagen har svarat PTS.

Branschorganisationen Teknikföretagen vill att tilldelningen av de nya lokala tillstånden synkroniseras tidsmässigt med andra länder. Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA har alla beslutat dela ut tillstånd för lokala mobilnät. De ligger före Sverige med detta.

”Stora Enso, i samarbete med andra aktörer, har behov av att komma igång med tester så snart som möjligt”, skriver Stora Enso som bedömer att nya lokala 5G-nät kan stärka företagets konkurrenskraft.

PTS skriver att lokala 4G/5G-nät möjliggör digitalisering av industrin och innebär att fast bredband kan införas där fibernät inte byggs ut. Om endast nationella tillstånd tilldelas finns risk för kraftigt minskad konkurrens om att digitalisera industrin, anger PTS.

– PTS vill avsätta frekvensutrymme för lokala tillstånd för att såväl mobiloperatörer som andra företag ska kunna konkurrera med lokala tillämpningar, säger Rikard Englund på PTS.

Under 2019 presenterade PTS en möjlig modell för lokala tillstånd. Den innebär att inom tätorter kan tillstånd utdelas per fastighetsbeteckning. Utanför tätorter kan ungefär hälften av frekvenserna utdelas per fastighetsbeteckning och hälften för yttäckande tillstånd. Det återstår nu att se exakt vilken modell PTS väljer och villkoren för detta.

PTS utreder även hur stor frekvensvolym de lokala tillstånden ska få. Det som är klart nu är att PTS planerar att tilldela lokala tillstånd i frekvensbandet 3 720 till 3 800 MHz. Frekvensbandet 3 400 MHz till 3 800 är ett frekvensband som i så gott som hela världen är prioriterat för 5G och massproducerad 5G-utrustning kommer först för detta frekvensband. Därför är PTS inriktning till fördel för att etablera lokala nät.

Samtidigt är det uppenbart att de dominerande mobiltelefonbolagen och deras teknikleverantörer i Sverige inte vill ge de lokala näten detta värdefulla frekvensband. Telia, Telenor, Tele2, Tre, Ericsson och Huawei har alla avstyrkt att de lokala näten ska få tillgång till frekvensbandet 3 720 till 3 800 MHz. De förordar att dessa frekvenser ska gå till nationella 5G-nät och att de lokala näten ska få ett sämre alternativ. För de dominerande mobiltelefonbolagen i Sverige innebär de nya lokala näten ökad konkurrens.

Kåre Synnes, professor vid Luleå tekniska universitet, arbetar med digital infrastruktur för uppkopplade byggplatser inom byggbranschens program Smart Built Environment. Han vill att PTS inför en tvingande reglering för de nationella operatörerna som innebär att de blir skyldiga att erbjuda samtrafik (nationell roaming) mellan de olika operatörernas nät. Det innebär att så fort en användare på en byggarbetsplats tappar kontakten med sin operatörs 4G/5G-nät så kopplas trafiken automatiskt över till en annan operatör som har täckning. Detta garanterar bästa möjliga täckning för de som till exempel använder ett lokalt eget nät på en byggarbetsplats.

– Byggbranschen är kritiskt beroende av stabil uppkoppling för att kunna digitalisera och automatisera sina processer, vilket de är beredda att betala för. Nationell roaming ligger därför högt på byggbranschens önskelista, men kräver PTS stöd och troligen nya eller förändrade affärsmodeller. En affärsmodell skulle kunna vara att det får kosta mer för ett abonnemang som har möjlighet till nationell roaming, mellan operatörernas nationella nät samt de nya möjliga lokala näten, säger Kåre Synnes till Byggvärlden.

Systemleverantören Cisco planerar sälja lokala 4G/5G-nät till industrin och byggbranschen i Sverige. De är intresserade av att nationell roaming blir tillgänglig för de lokala näten.

– Vi är öppna för reglering som en sista utväg om inte operatörer öppnar upp för samarbeten på frivillig marknadsmässig basis, säger Peter Jerhamre, Cisco.

I många andra länder i Europa finns tvingande reglering för nationell roaming men inte i Sverige.

– I det fall företag eller andra aktörer har konkreta problem som följer av att de stora operatörerna i Sverige inte medger samtrafik och roamingbör man uppmärksamma PTS på detta. I så fall kommer PTS att överväga lämpliga åtgärder för att säkerställa en effektiv konkurrens på marknaden, säger Rikard Englund på PTS.