Nyheter

Konkurrensfördel att inte ha kollektivavtal

Var femte företag har varit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt.

Nästan två tredjedelar tycker att företag som inte valt att teckna kollektivavtal får konkurrensfördelar. 

Detta enligt  en färsk undersökning bland knappt 400 av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag. 

Mer än var femte byggbolag har tvingats tacka nej till uppdrag på grund av kollektivavtalet, enligt en enkätundersökning som Sveriges Byggindustrier gjort.

− Våra medlemmar menar att de får mindre flexibilitet att hantera olika frågor jämfört med byggbolag som inte har kollektivavtal. Framför allt vill våra medlemmar kunna hitta möjligheter till lokala överenskommelser med en rimlig balans mellan uppdragsgivarens krav och medarbetarnas villkor. Exempelvis borde större flexibilitet möjliggöras för företaget att förlägga arbetstiden utifrån beställarens önskemål eller ordningsföreskrifter. Lokala överenskommelser gör också att osäkerheten minskar om vad som gäller vilket i sig minskar risken för konflikter, säger Mats Åkerlind, tillförordnad vd på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.

Sveriges Byggindustrier förhandlar tre avtal på byggområdet med fem fackförbund. Ett nytt Tjänstemannaavtal blev klart den 11 april medan Byggavtalet och Väg- och banavtalet löper ut den sista april. 

− En av byggbranschens största utmaningar är att alldeles för få väljer kollektivavtalet vilket snedvrider konkurrensen. Nu är vi inne i sluttampen på årets avtalsrörelse och förhoppningen är att kunna sluta treåriga avtal för samtliga området. Det skulle ge oss tid att på allvar utveckla våra kollektivavtal till att bli attraktivare så att fler väljer att teckna dem, säger Mats Åkerlind.

Enkätundersökningen är genomförd mars månad och 357 medlemsföretag har svarat på enkäten.