Nyheter

Konkurrensverket kritiserar byggbranschen

Priserna på byggmaterial har ökat kraftigt. Nu får byggbranschen hård kritik i Konkurrensverkets årliga granskning av det svenska näringslivet.

Konkurrensverket anser att byggbranschen måste bli öppnare och mer inriktad på innovativa lösningar. Tre förslag lyfts fram i granskningen:
• Öka möjligheten för internationella byggföretag att träda in på den svenska marknaden.
• Öka anslagen för innovationsforskning rörande byggmaterial och byggprocesser.
• Effektivisera den kommunala byggprocessen.

Från våren 2004 till hösten 2007 har priserna på byggmaterial stigit med 28 procent för flerbostadshus och 22 procent för småhus. En ökning att jämföra med konsumentprisindex som stigit med 4,4 procent under samma period.

Kostnaderna för nyproduktion har ökat mest i bostadsbyggandet. Sedan 1990 har byggentreprenörerna mötts av kostnader som ökat med 83 procent för byggande av flerbostadshus och 76 procent för småhus. Samma tidsperiod har konsumentprisindex ökat med 45 procent.