Nyheter

Konkurrensverket medger misstag

Konkurrensverket misstänkte en ny asfaltkartell — och de saknar fortfarande förklaringar till de stora prisökningarna. Men nu erkänner Vägverket sitt misstag.

Det var ett par veckor sedan Konkurrensverket gick ut och sa att priset på asfaltentreprenader har ökat med 25 procent mellan 2006 och 2007. Myndigheten gick ut och bad ett tiotal asfaltföretag om deras synpunkter på prisökningen. Nu gör verket en pudel och erkänner att man tolkade Vägverkets statistik fel.

— Jag har själv försökt komma fram till hur vi gjorde fel. Det enda jag kan komma fram till är att vi printade en graf med olika färger så att allt blev svart och att vi läste av på fel sida om grafen, säger Anders Gerde, konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket.

Varför ringde ni inte Vägverket och frågade om deras statistik?
— Vi hade haft kontakt med Lars Jacobsson och diskuterat de här sakerna och då uppfattade inte vi att det var någon felaktighet i vår tolkning, säger Anders Gerde.

Nu menar han i stället att den genomsnittliga prisökningen var 15 eller 16 procent.
— I sak ändrar det inte så mycket för vår del. Vårt behov kvarstår att få kommentarer från branschen, säger Anders Gerde.

Kvarstår misstankarna om en ny asfaltkartell?
— Vi har saknat rimliga förklaringar till varför det ser ut som det gör. Men vi har inte haft för avsikt att misstänkliggöra bolagen.

Har det dykt upp några rimliga förklaringar till prishöjningen nu?
— Vi har fått reda på några omständigheter som kan vara delförklaringar. Men vi vill i lugn och ro titta på de handlingar som har kommit in.

På Skanska är man inte glad över Konkurrensverkets tabbe.
— Vi är lite upprörda över att Konkurrensverket inte har haft korrekt information från början. Vi känner oss felaktigt anklagade, säger Peter Gimbe, presschef på Skanska.

Lars Jacobsson är den på Vägverket som har tagit fram statistiken. Inte heller han är glad över Konkurrensverkets feltolkning. När verket gick ut med informationen första svängen fick Lars Jacobsson ägna flera timmar i telefon med frågande entreprenörer.

— Det blev en jädra rusch. Jag tycker det är lite kymigt att sitta i telefon och förklara det här när Konkurrensverket hänvisar så tydligt till oss, säger han.

Vägverkets statistik

Det Vägverket årligen rapporterar till Konkurrensverket är vinnande anbudspriser på ABT, en sorts asfalt. ABT har valts som indikator för att det är en jämförbar standardprodukt. Uppgifterna i statistiken handlar bara om vinnande anbud i Vägverkets egna upphandlingar.

Men en stor prisökning har Vägverket sett i sin statistik. I Stockholmsområdet har priset på ABT, exklusive det oljebaserade bindemedlet, ökat med cirka 50 procent från 2006 till 2007. Även Mälardalsområdet och västra Sverige har sett en stor ökning.