Nyheter

Konkurs för Ellipsen Bygg AB

Foto: Getty Images

Ellipsen Bygg AB har begärt sig själva i konkurs. En ansökan lämnades in till Norrköpings tingsrätt den 23 september efter att den tidigare företagsrekonstruktionen misslyckats. 

Byggföretaget, som tidigare hette Erlandsson Bygg i Mitt och ingår i Erlandssonkoncernen, har under en längre tid brottats med ekonomin. Den 9 juli i år beviljades bolaget en företagsrekonstruktion. Då hade man skulder på cirka 215 miljoner kronor. 

Bolaget skrev i sin ansökan om rekonstruktion att de redovisat betydande förluster under de senaste åren. 2019 hade man förluster på 143,5 miljoner. Problemen har fortsatt under 2020 och den sista maj redovisade bolaget förluster på 26,4 miljoner, enligt balans- och resultaträkningen.

Efter den misslyckade företagsrekonstruktion är konkursen nu ett faktum. En konkursansökan lämnades in till Norrköpings tingsrätt den 23 september, undertecknad av vd Tomas Erlandsson.

Bolagets verksamhet har bestått av samverkansentreprenader, byggverksamhet med om- och tillbyggnader på total- och generalentreprenad samt byggservice.

Advokat Hans Roth, Advokatfirman Sandberg & Partners, har utsetts till konkursförvaltare.

Även andra bolag i Erlandssonkoncernen har på senaste tid hamnat på obestånd.

Erlandsson Bygg i Stockholm AB ansökte i slutet av augusti 2020 om företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt. I ansökan framgick att bolagets skulder uppgick till 162,8 miljoner kronor, och en nära obefintlig orderingång har gjort att bolaget drabbats av likviditetsbrist.

När Erlandsson Bygg i Dalarna på egen begäran försattes i konkurs i november 2019 fanns leverantörsskulder och interna skulder på 58 miljoner kronor