Nyheter

Konkursbo får 48 miljoner i ersättning

Ett rättsfall som påbörjades 2009 har nu fått ett domslut.
Västmanlands tingsrätt ger MJP Bygg AB:s konkursbo rätt till ytterligare ersättning med 48 miljoner kronor, plus dröjsmålsränta sedan 2009, för entreprenadarbeten på Rocklundaområdet.

År 2006 anlitades MJP Bygg AB av Arosmotet Fastigheter AB för att modernisera idrottsanläggningarna på Rocklundaområdet i Västerås.
År 2008 blev parterna oeniga om betalningen för arbetet och samma år gick MJP i konkurs.

Konkursboet stämde Arosmotet vid Västmanlands tingsrätt 2009.
Tingsrätten meddelade dom 2015 och avslog helt konkursboets yrkande eftersom alla fordringar var preskriberade. Domen överklagades till Svea hovrätt som fann att endast en del av fordringarna var preskriberade.
I februari 2017 återförvisades målet därför till tingsrätten för ny prövning.

Konkursboet hade yrkat på en ersättning om närmare 100 miljoner kronor och i första hand hävdat att den stora mängden tilläggsarbeten inneburit att det ursprungliga fasta priset för hela entreprenaden bortfallit och att allt arbete som MJP utfört skulle ersättas på löpande räkning.
Tingsrätten underkände den grunden och prövade istället om konkursboet hade rätt till ersättning för arbeten i tillägg till de arbeten som ingått i det fasta priset.

Enligt den dom som tingsrätten nu meddelat har konkursboet rätt till ytterligare ersättning med drygt 48 miljoner kronor för arbeten utförda på Rocklundaområdet.
Den största delen, cirka 33 miljoner kronor, avser tilläggsarbeten på bandyarenan.
Tingsrätten har, förutom ett ostridigt belopp om 9,2 miljoner kronor, underkänt Arosmotets motfordringar, som grundats på att Arosmotet varit tvungna att anlita annan entreprenör att slutföra arbeten efter MJP:s konkurs.

Eftersom parterna både förlorat och vunnit olika delfrågor, inbegripet hovrättens dom, ska de bära sina egna rättegångskostnader.