Nyheter

Konkurserna ökar inom bygg

Konkurserna minskar i alla branscher utom två: bygg och fastighet. En möjlig orsak är rot-avdraget.

Totalt är konkurser på nedgång i det svenska näringslivet. Verkstad, Restaurang och Hotell, Partihandel, Transport och så vidare — överallt minskar antalet konkurser. Under året sju första månader är nedgången fyra procent, enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC:s statistik.

Den siffran skulle vara ännu lägre om inte två branscher var bromskloss i den statistiska nedgången. De branscherna är ”Byggindustri” och ”Fastighetsverksamhet”.

Mellan januari och juli i år ökade konkurserna inom bygg med tio procent jämfört med samma period i fjol. Inom fastighet är ökningen 23 procent.

Hittills i år har 565 byggföretag gått i konkurs

Ökningen av konkurserna ar störst i Stockholm, den region som går bäst i landet och är inne i hektisk period med stora infrastrukturprojekt.

– I byggbranschen diskuterar man nu vad orsakerna till konkursuppgången är. En förklaring kan vara att Rot-avdraget har fått många hantverkare att bilda små bolag, företag som efter en tid inte stod pall, säger Fredrik Polland på UC.

När det gäller Stockholmsregionen kan den så kallade öststatskonkurrensen vara en orsak. Att många regionala småbolag helt enkelt blir utkonkurrerade av företag från exempelvis Polen och de baltiska länderna.