Nyheter

Konkurserna ökar inom byggindustrin

Det finns en oro i byggsektorn om att få mindre att göra framöver. Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Konkurserna har minskat stadigt under våren och juni månad visar en minskning på 3 procent jämfört med samma period i fjol, enligt färsk statistik från UC. Undantag är byggbranschen och detaljhandeln – där konkurserna ökat med 12 respektive 10 procent.

UCs senaste statistik för juni månad visar på en fortsatt minskning av antalet konkurser i landet i jämförelse med samma period i fjol. Undantagen är ett par branscher som nu bryter den positiva trenden, och där antalet konkurser under den senaste månaden har ökat i jämförelse med 2020.

Inom byggbranschen har konkurserna stadigt fallit under hela våren, fram till maj då konkurserna plötsligt ökade med 24 procent. Under juni ökade de med 12 procent i jämförelse med samma månad i fjol.

– Byggbranschen är en av få branscher som stått relativt stadigt under hela pandemin. Småföretagen inom byggbranschen har gynnats av att många arbetar hemifrån och att bostadspriserna går upp. Fler renoverar sina hus och lägenheter. Antalet konkurser har varit ganska jämnt under förra året med något undantag. Det är därför förvånande att vi nu ser en sådan vändning och att konkurserna plötsligt ökar. Möjliga förklaringar kan vara skenande priser på byggmaterial där vissa material har stigit med över 30 procent. Men också att det har startats många nya företag i branschen, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.