Nyheter

Konstruktör fälls <br/> för Kistaraset

Konstruktören på Cremona döms till villkorlig dom och böter och Cremona åläggs att betala 1,5 miljoner kronor i bötet. Det blev domen efter dödsraset i Kista.

I dag, fredag, meddelade Solna tingsrätt sin dom efter Kistaraset sommaren 2008 som dödade en person och skadade två.

Fyra personer stod åtalade för arbetsmiljöbrott och tre företag krävdes på företagsbot i miljonklassen.

Men de enda som fälls för olyckan är konstruktören som ansvarade för projektet på konstruktionsfirman Cremona, samt företaget Cremona.

Det var hos konstruktionsfirman som avväxlingsbalken gavs ett felaktigt liv, vilket orsakade raset.

Konstruktören fälls för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Hon ådöms att betala 100 dagsböterà 150 kronor, samt skadestånd till änkan och barnen till den montör som avled i raset med totalt drygt 46 000 kronor plus ränta. Dessutom döms hon att betala 280 000 kronor i ersättning till sin advokat och till advokat Anton Strand som har företrätt den avlidne montörens familj.

Åklagaren hade yrkat på att konstruktörens brott skulle bedömas som ett grovt brott, men tingsrätten delar inte den bedömningen. Det finns vissa förmildrande omständigheter, skriver domstolen, bland annat att hon inte har haft uppsåt och att hennes arbetssituation vid tillfället var mycket pressad.

När det gäller de övriga tre personer som åtalades, avdelningschefen på Cremona, arbetsledaren på Ruukki och den samordningsansvarige på Forsen, ogillar tingsrätten åtalet.

Det är också bara Cremona som åläggs en företagsbot. Åklagarens yrkande att även Forsen och Ruukki skulle böta ogillas av tingsrätten.

Domstolen var dock inte enig i sitt domslut. En nämndeman anser att Ruukkis arbetsledare borde ha dömts till arbetsmiljöbrott och att Ruukki borde ha ålagts en företagsbot. Två av nämndemännen anser också att skadeståndet till den avlidne montörens familj borde ha varit högre.

Raset vid utbyggnaden av Kista Galleria inträffade den 15 juli 2008. En avväxlingsbalk med för smalt liv gav vika och två montörer följde med i raset när betongplattor ramlade ner över Hanstavägen.

En av montörerna avled omedelbart och den andre skadades svårt. En bilist som vinkades fram av flaggvakter hamnade i raset och bilen krossades under betongen. Bilisten överlevde tack vare att bilen hade specialförstärkning.