Nyheter

Konsult blir ordförande för anläggningsforum

Anna-Jeanette Larnelius, vice vd på Norconsult. Foto: Norconsult

Norconsults vice vd Anna-Jeanette Larnelius blir ny ordförande i Anläggningsforums beredningsgrupp, ett branschsamarbete mellan Byggföretagen, Innovationsföretagen och Trafikverket.  Det är första gången en konsult får ordförandeposten.

Anläggningsforum är ett branschsamarbete mellan Byggföretagen, Innovationsföretagen och Trafikverket med syfte att öka samverkan mellan den svenska anläggningsbranschens beställare, entreprenörer och konsulter. Forumet bildades 2013 som en fortsättning på det tidigare branschsamarbetet FIA (Förnyelse i Anläggningsbranschen).

Norconsult får nu en ordföranderoll i arbetet för framtidens anläggningsbranschgenom att Anna-Jeanette Larnelius, Affärsområdeschef Mark & Vatten, har valts till ordförande. Hon har varit aktiv i flera olika projekt ända sen starten.

En rad utvecklingsprojekt har genomförts för att hitta brister som fördyrar anläggningsprojekt. Många av förbättringsförslagen har förverkligats, bland annat kopplat till Trafikverkets upphandlingar.

Fokusområdena för 2021 har handlat om hållbarhet, kompetensförsörjning och sund konkurrens. Anna-Jeanette Larnelius menar att dessa, vid sidan av innovationsgraden, fortsätter att vara viktiga utvecklingsområden även under 2022.

– Anläggningsbranschen ger stora och långvariga avtryck i vårt samhälle. 40 procent av CO2-avtrycket kommer från byggbranschen, och med hjälp av innovation, optimering, återanvändning och nya byggmetoder kan man göra stor skillnad i framtiden, säger Anna-Jeanette Larnelius.

Med hållbarhet avses även sociala och ekonomiska aspekter. Sund konkurrens är en viktig komponent i detta. I det ryms frågor om rimliga ersättningsnivåer, en god arbetsmiljö och ett minskat antal arbetsplatsolyckor.

Kompetensförsörjning är också en av de mest glödande frågorna inför framtiden. Anna-Jeanette Larnelius menar att det finns två viktiga aspekter som är avgörande för att få in unga i branschen. – Det ena är att öka branschens attraktivitet, så att fler söker sig till anläggningsrelaterade utbildningar och yrken. Det andra är att få utbildningsväsendet att förstå att anläggningsbranschen är en framtidsbransch och att de måste kunna erbjuda och utveckla relevanta utbildningar inom ett brett spektrum.

– Det är en av frågorna jag kommer driva tillsammans med övriga aktörer, säger hon.

logo
Susanne Bengtsson