Nyheter

Kontorshus fick Malmös stadsbyggnadspris

Skanskas kontorshus vid Hjälmarekajen i Malmö tilldelas årets stadsbyggnadspris.

Västra hamnen och Universitetsholmen är ett av Malmös stora utbyggnadsområden. Kontorshuset som Skanska är byggherre för har gett området en känsla av stadsmässighet, anser juryn för stadsbyggnadspriset. Fastigheten är utformad av White arkitekter och består av två huskroppar, ett mot vattnet och ett mot Nordenskiöldsgatan.

Priset delades ut på Stadsbyggnadens dag som arrangerades på Malmö konsthall. Det är 35:e gången i ordningen som stadsbyggnadspriset delas ut. Kontorshuset vann klassen nyproduktion, medan Järnvägsverkstäderna i Johanneslust vann kategorin Ombyggnad och renovering.

För tredje året i rad delades även pris till Årets småhus ut, vilket vanns av Hytten 6, Salongsgatan 25 på Bo01-området.

Del av juryns motivering till Årets stadsbyggnadspris

Kontorshuset i kv Scylla, Hjälmarekajen:

”Arkitekten har på ett förtjänstfullt sätt givit byggnaden två ansikten — ett mot vattenrummet och ett mot Nordenskiöldsgatan. Byggnaden består av två huskroppar sammanlänkade i bottenplan med ett generöst utformat entré- och kommunikationsrum, som hade tjänat på att få hysa flera publika funktioner och därmed ökad utnyttjandegrad, allt i syfte att skapa en större öppenhet och mera stadsliv mot Nordenskiöldsgatan och därmed också minskad anonymitet.”