Nyheter

Köpenhamn vill bli klimatneutralt 2025

Köpenhamn siktar på att bli klimatneutralt till 2025. Redan inom fem år ska klimatutsläppen ha minskat med 20 procent.

Under 2007 utropade Köpenhamn sig själv till Europas miljöhuvudstad och har sjösatt en rad miljösatsningar under de senaste åren. Under onsdagen tog stadens sju borgmästare steget vidare och presenterade en plan för att Köpenhamn ska bli koldioxidneutralt till 2025.

Det innebär att stadens utsläpp av växthusgaser ska minska från dagens 2,5 miljoner ton till 1,1 miljoner ton år 2025. De kvarvarande utsläppen ska kompenseras genom investeringar i vindkraft och skogsplantering i Afrika.

På detta sätt hoppas Köpenhamns beslutsfattare föregå med gott exempel vid det avgörande FN-toppmötet som hålls i den danska huvudstaden i december.

Köpenhamns ambitiösa klimatplan omfattar en lång rad åtgärder för att få ner klimatutsläppen genom att minska energiförbrukningen och fasa ut de fossila energikällorna.

Bland annat vill politikerna sexdubbla uttaget av bergvärme och ställa om fjärrvärmeproduktionen i det stora Amagerverket från kol till biobränslen.

Elförsörjningen är en utmaning. Hälften av stadens klimatutsläpp kommer från elproduktionen. 75 procent av elen kommer från koleldade kraftverk . Elen som huvudstaden behöver ska till 100 procent komma från vindkraftverk år 2025.

Offentliga byggnader ska energirenoveras, gröna tak anläggas och solcellsanläggningar installeras.

Transporterna ska bli hållbarare genom en storsatsning på el- och laddhybridbilar, utbyggd kollektivtrafik samt fler cykelbanor. Överborgmästare Ritt Bjerregaard (S) uppger till Berlingske Tidende att de ambitiösa målen ska kunna nås utan skattehöjningar då många av investeringarna kan betala sig själva genom energibesparingar.

Allmänheten får möjlighet att komma med egna klimatförslag fram till den 15 maj. Klimatplanen ska sedan ventileras på en större offentlig hearing så att den kan antas av stadens politiker i Borgerrepræsentationen i god tid innan FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december.