Nyheter

Köper hamn för att säkra betongproduktionen

Thomas Concrete Group förvärvar hamnverksamhet i Stora Vika, Nynäshamn.

Thomas Cement, ett dotterbolag till Thomas Concrete Group, förvärvar Stockholms Bulkhamn AB, i Stora Vika, Nynäshamn.
– Det är en strategisk investering som säkrar logistik för framtida försörjning av viktiga råmaterial till koncernen, säger Hans Karlander, VD för Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group utökar sin verksamhet i Sverige genom att förvärva Stockholms Bulkhamn AB i Stora Vika söder om Stockholm. Stora Vika blir bolagets fjärde hamnterminal och kompletterar de tre importterminalerna i Oxelösund, Uddevalla och Landskrona.

– Sverige är Thomas Concrete Groups hemmamarknad, där vi har en ledande roll i utvecklingen och produktionen av klimatförbättrad betong, genom flera produkter som vi utvecklat själva och som tillverkas här i Sverige.  Genom förvärvet av Stora Vika säkrar vi behovet av vissa råmaterial och fortsatt inhemsk produktion och utveckling, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef för Thomas Concrete Group.

Thomas Concrete Group importerar redan idag, från tid till annan, material som sand, slagg, flygaska och cement till sina produkter.

– Slagg importerar vi för närvarande från Tyskland och när det gäller cement så har vi bra samarbete med alla stora leverantörer i världen. 

 Just slagg i form av granulerad masugnsslagg och flygaska från kolindustrin är produkter som ökat det senaste året.

– Vi har en ledande roll i utvecklingen och produktionen av klimatförbättrad betong, som vi började erbjuda redan 2012. Sedan länge har vi haft fokus på klimatfrågan och gått över till större andel alternativa bindemedel. Vi är förvånade att det tar så lång tid för marknaden att öka efterfrågan på klimatförbättrad betong, som minskar koldioxidutsläpp med 40-50 procent, säger Hans Karlander. 

 Klimatfrågan är också en viktig aspekt att ta hänsyn till om Cementa måste upphöra med kalkbrytning på Gotland.

– Jag ser det inte som klokt att Sverige inte skulle ha egen tillverkning av cement. Att importera stora mängder cement, från till exempel Afrika, vore inte vettigt ur miljösynpunkt. Logistiken blir ett problem och produktionen är ofta betydligt sämre klimatmässigt i andra länder än den vi har i Sverige, där Heidelberg-Cementa dessutom planerat för världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite. 

 En avveckling av den inhemska produktionen av cement skulle även påverka på andra sätt.

– Cementfrågan är en källa till oro för hela Sverige, och den måste lösas. Cementbrist påverkar inte bara byggbranschen utan även till exempel gruvnäringen och försvarsmakten, som behöver cement till försvarsanläggningarna. Vårt oberoende som land äventyras om vi inte har nationell produktion av cement.  

Övertagandet av Stockholms Bulkhamn AB är planerat till 16 september. I nuläget finns inga planer på ombyggnad av hamnen då den är anpassad för den verksamhet som Thomas Concrete Group bedriver, men företaget vill utöka verksamheten framöver. Stockholms Bulkhamn AB hanterar för närvarande cirka 200 000 ton råmaterial i form av timmer, pellets, leca, tackjärn, grus, sand och sten. Hamnen omsätter 30 miljoner kronor och har fem anställda.