Nyheter

Köper landets första eldrivna betongbil

Volvo Trucks vd Roger Alm och Hans Karlander, koncernchef på Thomas Concrete Group vid överlämnandet. Bild: Thomas Concrete Group.

På måndagen lämnades Sveriges första serietillverkade eldrivna betongbil över till köparen Thomas Concrete Group. Betongbilen ska bland annat användas till bygget av Västlänken i Göteborg.  

Lastbilen, som har tillverkats av Volvo Lastvagnar, ska i första hand användas för distribution av klimatförbättrad betong. Fordonet kommer att användas i Göteborgsregionen och beräknas minska avgasutsläppen med omkring 180 ton koldioxid under en tio-årsperiod.  

 – Vi ser investeringen som nästa steg i vårt hållbarhetsarbete och ett testprojekt för hela byggbranschen när det gäller att säkerställa hur en hundra procent eldriven betongbil fungerar i vardagen med alla de påfrestningar det innebär, säger Hans Karlander, koncernchef på Thomas Concrete Group i ett pressmeddelande.  

Volvo Truck Corporation och Thomas Concrete Group har samtidigt ingått ett letter of intent (LOI) där man kommit överens om att lära från varandra och samarbeta i transitionen mot mer hållbara transportlösningar.

Lastbilen är framtagen för att möta ett växande krav på mindre utsläpp och buller, särskilt i känsliga storstadsområden. Förutom minskad miljöpåverkan innebär eldriften även lägre ljudnivåer som tillsammans med den moderna och rymliga hytten, enligt pressmeddelandet, bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för chaufförer och andra som verkar i närheten.

– Detta är en viktig pusselbit i vårt sedan länge påbörjade och målmedvetna hållbarhetsarbete, som bland annat syftar till att vi ska leverera en helt klimatneutral betong år 2030, säger Hans Karlander.

Lärdomarna som koncernen får tack vare den nya helt elektrifierade betongbilen kommer man sedan att ta med sig till sina övriga marknader i USA och Europa.

Till att börja med ska ellastbilen användas till etapperna Korsvägen och Centralstationen i projekt Västlänken i Göteborg. Tillsammans är, enligt pressmeddelandet, dessa Sveriges största byggprojekt någonsin med klimatförbättrad betong. Totalt minskar CO2-utsläppen med 36 000 ton för bara Centralstationen, jämfört med om konventionell betong hade använts.

– Eftersom detta är vår första serietillverkade eldrivna betongbil som vi levererar på den svenska marknaden känns det extra speciellt att den ska leverera en betong som ger ett avsevärt lägre klimatavtryck, säger Volvo Trucks vd Roger Alm.

Volvo FE Electric har en räckvidd på cirka 200 kilometer och ska vara idealisk för den tänkta uppgiften som omfattar körningar på runt 150 kilometer per dag. Bilen kommer att laddas nattetid vid den nybyggda ladd-stationen vid Thomas Betongs anläggning i Mölndal.