Nyheter

Köper ni projektering från utlandet?

Stefan Engdahl, investeringschef på Trafikverket. – Vi köper inte mycket projektering utomlands, men har sett att större entreprenörer i viss utsträckning har börjat köpa projektering från utlandet. Jag tror det är något vi måste vänja oss vid, att det kommer att ske, om det är kostnadseffektivt och håller rätt kvalitet. Erik Lundman, affärsutvecklingschef på Svevia. – Nej, hittills köper vi i mycket liten omfattning, främst i samband med vindkraftsprojekt. Vi har en förhållandevis stor andel utförandeentreprenader, därför är vi inte i dag någon stor köpare av projektering. Athanassios ”Saki” Boukas, inköpschef på NCC. – Vi köper inte rena projekteringstjänster, däremot köper vi en hel del underentreprenader, till exempel stommar, där projektering ingår. Dessa paket-inköp har ökat och kommer att fortsätta öka. Vi behöver köpa in en större del av materialet och vi vill få ett bättre pris. Tomas Eriksson, pressansvarig på JM. – Någon enstaka gång har det hänt, men det var för länge sedan. Annars köper vi aldrig utländska konsulttjänster. De svenska byggreglerna är så specifika, man måste ha en god kännedom om dem för att få det att fungera.