Nyheter

Kortar processen med nya konceptet NärBo

Peab lanserar färdigprojekterade flerbostadshus. Bild: Arkitema

Peab lanserar ett nytt koncept för färdigprojekterade flerbostadshus – NärBo. Genom att förbereda och effektivisera alla steg räknar man med att kunna korta hela processen – från första streck till färdigt hus – med 10-20 procent. 

I NärBo har Peab samlat och paketerat år av erfarenheter och kunskap med sina bäst beprövade byggmetoder. Resultatet är en närmast färdig bostadslösning där alla steg fram till byggstart är förberedda och processen fram till nyckelfärdig bostad effektiviserad.

– Vi kallar det här för närproducerat boende, NärBo, eftersom vi klarar av att bygga husen över hela landet. Den effektiviserade processen med färdigprojekterade hus gör att vi snabbt kan komma till byggstart, säger Martin Klaesson, affärsutvecklare Peab.

Först ut i en kommande serie av modeller är lamellhuset NärBo Lamell. Det är en så kallad femspännare, vilket betyder att det är fem lägenheter kring ett trapphus som inkluderar allt ifrån enrumslägenheter för singelhushållet upp till fyrarumslägenheter för familjen. I grundutförande består huset av 4-8 våningar. Utifrån husets tidlösa grundarkitektur kan utformningen varieras och kombineras.

– NärBo är mer flexibelt och har fler modifieringsmöjligheter än till exempel KomBo-hus. NärBo är projekterat med BIM och digitala processer, vilket skapar en effektiv modifiering av huset.

BIM-modellen stödjer både automatiserad mängdberäkning och energi- samt dagsljussimuleringar samt tillhandahåller väsentlig information om husets byggdelar och installationssystem och uppbyggnad.

NärBo Lamell kan liknas vid en halvprefab-lösning där man valt plattbjälklag, utfackningsväggar och stålreglar.

Utöver effektivitet och flexibilitet så har fokus även legat på ekonomi och miljö. NärBo ska vara ett attraktivt boende till ett rimligt pris – och samtidigt stödja Peabs hållbarhetsfokus.  Bostäderna kommer till exempel att svanenmärkas.

– Vi använder oss också av vår ECO-betong för att sänka koldioxidnivån, berättar Martin Klaesson.

Bostäderna är främst tänkta att byggas som hyresrätter för både kommunala och privata aktörer. Peab har redan ett tiotal projekt på gång som befinner sig i en förstudiefas, både åt externa kunder och projekt som man bygger i egen regi.

– Med NärBo har vi paketerat ihop vårt bästa erbjudande av vad kunderna vill ha. Det känns väldigt bra att kunna lansera det här konceptet.

Under 2021 kommer Peab att utveckla även ett punkthus i NärBo-serien.