Nyheter

Kortare utbildning för bygglärare

Regeringen kommer att föreslå en reform av yrkeslärarutbildningen. Bristen på yrkeslärare, bland annat inom bygg, kommer att bli akut. Ett sätt att motverka det är att korta utbildningstiden för yrkeskunniga lärare från tre till ett år.

Det meddelar utbildningsminister Jan Björklund på Dagens Nyheters debattsida. Personer med gedigen yrkeskunskap, till exempel byggnadsarbetare med flerårig branschvana, ska inte behöva sitta i skolbänken i tre år för att få verka som lärare. Sedan utbildningstiden utökades har antalet yrkeslärare som tagit examen som lärare minskat markant, enligt Jan Björklund. Från 800 yrkeslärare varje år i början av 90-talet till omkring 300 under 2006-2007.

Utbildningsministern anger även siffror: mellan 43 och 49 procent av lärarna inom industri och hantverk saknar formell lärarexamen.

— Yrkeslärare skulle kunna vara ett attraktivt karriärval för många yrkesskickliga personer i trettio- och fyrtioårsåldern. De har jobbat under tio-femton år, men känner att det är dags att göra något annat. Problemet är att tre års studier på högskolan är för lång tid för de flesta i den åldern, skriver Jan Björklund.

Regeringen anser att yrkeslärarutbildningen ska kunna kortas från nuvarande tre år till närmare ett och då innehålla de skolnära kunskaperna – pedagogik och metodik. Yrkeskunskaperna till denna typ av läraryrke kommer de sökande redan ha, menar utbildningsministern.

— Själva yrkeskunskaperna måste bedömas av någon kvalificerad instans. Min bedömning är att denna kompetens inte finns fullt ut inom utbildningsväsendet, utan att branschen själv måste ha en tung roll i denna värdering.