Nyheter

Kortsiktiga instinkter får inte stoppa oss

För fem år sen fick vi nog av att vänta på en förändring. Tillsammans med Byggnads tapetserade Byggcheferna Stockholms tunnelbana med chockerande citat hämtade från verkligheten. Det inledde kampanjen Stoppa machokulturen!

Över en halv miljon människor har nåtts av vårt budskap: att byggbranschen ska vara för alla, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Sen kom #metoo och #sistaspikenikistan och det fick ännu fler att arbeta för en förändring.

Machokulturen är inte borta men idag finns en helt annan medvetenhet i de här frågorna; de har blivit överlevnadsfrågor. Det har skett rejäla förbättringar på bred front. Vi har haft en bra konjunktur några år och fått in fler kvinnor och mångfalden har ökat.

Det här är otroligt viktiga framsteg. För när mångfalden ökar, ökar acceptansen för vem som platsar på jobben. Vi breddar basen av människor när vi rekryterar och det gynnar innovation, arbetsglädje och produktivitet. Attityderna till risk och att följa regler förbättras. Allt detta skapar en uppåtgående spiral.

Nu står vi inför en konjunkturförändring. Och vi vet vad som händer med oss människor i kristider, när intäkterna och jobben hotas. Vi sluter leden. Vi tenderar att ta till säkra kort och fokusera på det kortsiktigt viktiga. Långsiktigt viktiga frågor som att förbättra könsbalansen i företaget och skapa mer mångfaldiga arbetsplatser överskuggas av mer akuta utmaningar.

Det här hände under 90-talet då särskilt kvinnor lämnade branschen – många gick inte ens tillbaka till ett teknikyrke. Vi fick i princip börja om från början.

Jag tror att vi har goda chanser att slippa se det här igen om vi bestämmer oss nu. Bestämmer oss för att parera för kortsiktiga instinkter och inse att det som var överlevnadsfrågor i mars är det även i maj. Och resten av året.

Om det är någon bransch som inte har råd att släppa blicken på horisonten, på de långsiktigt viktiga frågorna, så är det vår. Vår strategiska utveckling mot ökad mångfald och jämställdhet får inte stanna av.

Kajsa Hessel

Ordförande Byggcheferna