Nyheter

Köttfria måndagar i JM:s matsal

Per Löfgren, hållbarhetschef JM.

Hallå Där…

Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

Idag är det måndag och då serveras inget kött i er personalmatsal i Solna. 

Hur kommer det sig att JM infört köttfria måndagar?

– Köttproduktion är en av klimatfrågorna som diskuteras mycket, och matproduktionen står för en stor del av utsläppen. Produktion, transport och tillredning av mat står för mer än en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. Därför känns det viktigt att vi ser över även denna del, trots att det inte är en del av vår kärnverksamhetDet är en viktig symbolfråga för oss. Vi vill ta ett helhetsgrepp om vårt klimat- och hållbarhetsarbetet.  Vi vet att vi kan påverka klimatet långsiktigt genom vad vi väljer att äta varje dag. Mindre köttätande ger positiv effekt på klimatet.

Hur yttrar sig initiativet?

Från och med februari serveras inget kött på måndagar på huvudkontoret i Solna, varken till frukost, fika eller lunch. Utöver det kommer vi, i samarbete med Sabis som driver vår restaurang, bara att servera svensk kyckling, svenskt fläskkött, KRAV-märkt högrev och härtappat vatten. Vi kommer endast servera nötkött en gång i veckan, i den nu MSC-certifierade restaurangen.

Uppmanar ni anställda, som inte äter i personalmatsalen, att ha vegetariska matlådor på måndagar?

– Nej, dit har vi inte kommit ännu. Hittills har vi fått väldigt positiv respons så detta initiativ går absolut att utveckla. Vi vill vara en förebild både för våra anställda och andra företag.

Byggproduktion lär vara en lika stor miljöbov som matproduktion. Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågor inom er egen kärnverksamhet?

– Vi jobbar brett med miljöfrågor, allt ifrån transporter, materialval, teknikval och bränsleanvändning på våra byggen till energiprestanda i de hus vi bygger. Det är viktigt att jobba både uppströms, främst tillverkning av material, samt nedströms, som handlar om driften när husen väl står där. Vi jobbar lika mycket i båda ändarna.