Kraftig efterfrågan på lokaler fixar tillväxten

Kraftig efterfrågan på lokaler fixar tillväxten
ANALYS. Tillväxten fortsätter att mattas av. Men ännu är inte lågkonjunkturen här – än mindre någon kris. Det mesta tyder nu på en hygglig byggmarknad framöver.

Kolla in kartan, där ser ni byggstarts-index län för län. Sett över hela landet och samtliga kategorier visar byggstartsindex från Sverige Bygger fem procents tillväxt. Det är ett rullande månadsindex som mäter verkliga byggstarter den senaste tolv-månadersperioden. Dessa jämförs med föregående tolvmånadersperiod. Diagrammet nedtill visar vändningen efter krisen 2008 och en urstark konjunktur. Allt över noll är tillväxt. Det har startats rekordstora volymer av projekt – ändå fortsätter index att visa plus. Det varierar vilka byggkategorier som drar upp volymerna. Under lågkonjunkturen var det anläggning och sedan gav rotavdraget positiva effekter. I högkonjunkturen stack bostadsbyggandet iväg. Det startas fortfarande nya bostadsprojekt men rot-jobb visar minus 25 procent. Lokaler går allra bäst – privata och offentliga lokaler; som arenor, kontor, sjukhus och skolor. Projekteringsindex visar kraftigt plus men det måttet ger bara en fingervisning om framtiden. Vid sämre tider kan planerade byggen ändå skjutas upp. Mer än en fjärdedel av Sveriges byggmarknad finns i Stockholm och där finns en hel del stora, pågående projekt. I volym följer sedan Göteborg, Skåne och på fjärde plats Norrbotten som framförallt lyfts av projekt med anknytning till gruvindustrin. Det gör också att även andra projekt kommer igång. I vissa län med kraftigt minus kan det helt enkelt vara så att byggmarknaden är så liten att enskilda projekt ger stora svängningar. Men de regionala skillnaderna är stora och det kommer allt fler signaler om tuffare marknader och färre jobb att räkna på. Senast varslade Peab i Örebro om uppsägningar med motiveringen att bostadsmarknaden tvärdött. På andra håll säger de stora bostadsbyggarna att det tuffar på. Och ränteutvecklingen lär spela byggherrarna i händerna. Så totalt sett finns egentligen bara ett stort hot. Det stavas G-R-E-K-L-A-N-D.

Byggstarts- och projekteringsindex

  • Norrbotten

Efter de tre storstadslänen är Norrbotten landets fjärde största byggregion. Det är framför allt anläggningsprojekt kring gruvindustrin som lyfter. Men regionen är även het för andra projekt.

  • Kontor

Framtiden ser ljus ut för kontorsprojekt, särskilt i storstäderna och i synnerhet i Stockholm, där byggstartsindex visar 42 procent efter en lång uppåtgående trend. På bilden syns det nya Victoria Tower i Kista som har 5 000 kvadrat kontor.

  • Rotjobben

Här ser utvecklingen dyster ut och projekteringsindex visar också på låg aktivitet framöver.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Minskad byggtakt under första kvartalet
Krigets påverkan är både direkt och indirekt