Nyheter

Kraftig ökning av <br></br> återvunnet byggavfall

Under början av 1990-talet slängdes nästan allt byggavfall på soptippen. Numera återvinns omkring 75 procent av avfallet från byggbranschen.

Rivningar och renoveringar ger åtskilliga tusentals ton byggavfall varje år. Men allt mer av byggmaterialet återvinns.

— Det har skett en dramatisk förbättring. I början av 1990-talet gick omkring 90 procent av byggavfallet till deponi. Nu deponeras uppskattningsvis 25 procent av avfallet, säger Per Lilliehorn på Kretsloppsrådet, en ideell förening för miljöarbete inom byggsektorn.

Nyligen meddelade golvföretaget Tarkett att omkring en femtedel av allt mattspill i Sverige återvinns. Under 2008 innebar det närmare 300 ton mattspill från renoveringar och nyproduktion.

Enligt Per Lilliehorn beror den positiva trenden till stor del på att avfallsskatten infördes 1999. Det gav ett ekonomiskt incitament för att sluta slänga byggmaterial på soptippen. Även ökad kunskap om återvinning och ett gemensamt system för hur den ska gå till har bidragit något, menar han. Under 2007 presenterade Kretsloppsrådet olika färgkoder att fästa på containrar vid rivningsarbete för att skilja olika typer av material åt inför återvinning.

— Till vår stora glädje har systemet tagits emot på ett bra sätt av såväl bygg- som återvinningsbranschen. Det har mer eller mindre blivit standard vid rivningar, säger Per Lilliehorn.

Han tror att återvinningsgraden skulle kunna förbättras ytterligare om fler entreprenörer vid små renoverings- eller rivningsarbeten blir bättre på hantering av byggavfall.
— Där kan det nog förekomma en del slarv med återvinningen.