Kraftig ökning för kontor i Stockholm

Kraftig ökning för kontor i Stockholm
ANALYS. Byggstartsindex faller. Men lugn. Vår djupdykning visar att siffrorna inte döljer några orosmoln – konjunkturen kommer att vara god även framöver.

Siffrorna för länen på kartan anger Sverige Byggers byggstartsindex. Det är ett rullande månadsindex som mäter verkliga byggstarter den senaste 12-månadersperioden. Dessa jämförs med föregående 12-månadersperiod. Siffrorna till och med april ger ett totalt byggstartsindex på 16 procent. Tidigare i år har vi presenterat rekordsiffror på över 30 procent. Förklaringen till ett lägre byggstartsindex är att vi jämför med en allt starkare period. För vintern 2010 var stark med projektstarter för många miljoner och när vi nu jämför med den perioden är det inte konstigt att tillväxten inte blir mer än 16 procent. Bostadsbyggandet svänger kraftigt och byggstartsindex har varit uppe på 100 procent, men ligger nu på 34 procent. Under 2009 var det sammanlagda värdet av nyproducerade bostäder 16-17 miljarder. 2010 var det dubbelt så mycket: 33 miljarder. Hittills i år har projekt för 13 miljarder startats, så nivån är ungefär den samma som 2010. Det samma gäller renovering och tillbyggnad – nivån i år är som 2010. Lokaler har hittills visat låga siffror, men i storstäderna syns ett trendbrott. Här jämförs i stället med ett svagt 2010 – och då visar till exempel kategorin kontor i Stockholm ett plus med 88 procent. För industrier var april en svag månad. Maj får visa om det var en engångsföreteelse. Några län har minussiffror, men det kan bero många byggstarter även under lågkonjunkturen i de länen så att jämförelseperioden varit stark. Eller att enstaka projekt slår hårt. Så har det visat sig vara när vi granskat Kalmar och Uppsala. Nu har vi tittat närmare på Östergötland som tappat från 21 till 0 procent. Och då kan vi se en svag utveckling under inledningen av 2010. Vi får se framöver om fler projekt kan komma igång under våren. Vändningen av konjunkturen totalt sett kom i slutet av 2009 och början av 2010 – och någon dipp är inte i sikte. Även projekteringsindex visar stabil tillväxt. Det är ett mått på värdet av de projekt som ligger på arkitekterna och konsulternas skrivbord.

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum
HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord
Överklagar miljardkontrakt i tunnelbanans utbyggnad